Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

En sak jeg oppfordrer alle å støtte nå.

Oppfordrer til å lese det jeg har skrevet om mine tanker og om åndelige viktigheten av å ta et ærlig oppgjør i seg selv i kropp sjel og sinn Dreier seg om hvilken klode samfunn vi vil leve i og la våre barn arve dette.

 

 Maria Amelie saken har vist de papirløses fjes, men og så mye mye mer. Denne saken har vist byråkratiets kalde fjes /kontra medfølelse og medmenneskelighet som kommer frem hos veldig mange her. . å vekke det norske folk for å se og å kreve medmenneskelighet og hvor fordervet man blir i et så byråkratisk samfunn. Mange maktpersoner nå som kjemper for å fortsatt få undertrykke andre så derfor er det viktig at vi alle henter frem det beste i oss og støtter for å endre dette. Mye forandringer som må til for å få bukt på denne ukulturen innen byråkratiet, men dette kan være en stor mulighet for det norske folk å få startet på denne forandringen Blir å la de med med verdier og medmenneskelighet i systemet komme frem, de er også undertrykt bak disse maktpersonene. La oss få tatt vare på verdier som medmenneskelighet i vårt samfunn. Fjerne de som sitter med nesa i regelpapirer og sier sånn er det bare uten vilje til å kjenne i hjerte og samvittighet om noe er urett..Minner de som ikke ser hele sammenhengen og kommer med kommentarer om hvorfor hun? eller setter andre små grupper opp i mot denne saken eller prøver å skape avstand til henne med argumenter som angående at forfatternavnet blir brukt (dette er en kjent måte for maktpersoner å fremmedgjøre og er kynisk det også Minner om: Denne saken omfavner jo alles rettsikkerhet og krav om medmenneskelighet i vårt samfunn! Og de som argumenterer om juridiske spørsmål For det første holder dette ikke mål da det finnes rom for å bruke loven for henne og andre her og det har jurister med dette som spesialfelt og flere tatt opp. Finnes bare ikke vilje til å bruke disse da Maria ble en trussel da hun avslørte det med de papirløse og dermed talte maktpersoner imot. Janteloven ble brukt mot henne. Husk at en dag kan det være du kommer uten å ville det i en tvist der du er i klemme og ønsker å bli hørt og få forklart deg i det minste

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!

 

Støttesiden finner du her:hhttp://www.facebook.com/pages/Sett-Maria-Amelie-fri/100319553378865

Skriv under på en av underskriftslistene: 
http://amnesty.no/aksjon/flere-aksjoner/la-maria-amelie-fa-bli
http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3164


Kong Harald, vi ber deg benåde Maria Amelie & gi henne statsborgerskap
http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3190
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_161002100614178

 

Bilen din er Japansk.Din pizza er Italiensk .Din vin er fra Argentina .Ditt demokrati er gresk.

Din kaffe er fra Brasil. Dine roser er fra Etiopia. Din te er Tamilsk. Din mote er Fransk. Din kakao er fra Ghania.

Din skjorte er indisk . Dine sko er fra Thailand. Din elektronikk kinesiske. Ditt vodka er russisk. Dine ostehøvler er norske.

 Og så klager du over at naboen er en innvandrer? Nå må vi våkne!

 

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN http://healerwalter.angelfire.com/

 

Først kom de for å ta kommunistene

men jeg protesterte ikke

for jeg var ikke kommunist.

 

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene,

Men jeg protesterte ikke

for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

 

Så kom de for å ta jødene og sigøynerne,

men jeg protesterte ikke

for jeg var ikke jøde eller sigøyner.

 

Så kom de for å ta de homofile,

men jeg protesterte ikke

for jeg var ikke homofil.

 

Da de kom for å ta meg,

var det ingen igjen som kunne protestere.

 

Martin Niemuller

 

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN http://healerwalter.angelfire.com/

 

PSYKOPATER i politikk og ledelse

De er politikere, myndighetspersoner, ledere. De er sterke, fremgangsrike, sjarmerende.. og ..livsfarlige

http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090702/psykopater-i-politikk-og-ledelse

 

Psykopater i lederstillinger

 

De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.

Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.

Kjennetegn

De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.

Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

Regler brytes

På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.

Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.

.------------------------------------------------

Mine tanker

Når en skare av slike mennesker slår ring om sine ledere og seg selv er det og vankelig for de andre som ikke er slik å fjerne slike.. Må større krefter til som at folket gjenomskuer de og de derfor mister sin makt.
Selv om vi ikke liker å tro det tror jeg mange slike maktpersoner har liv som har gått tapt på sin vei som en følge av deres væremåte... Dette både angående mennesker vi urett kaster ut av vårt land og ingen vet skjebnen til videre, eller mennesker som blir knust av maktpersoner i Nav eller andre etater og ikke klarer mer Derfor er det desto viktigere med oss alles våkne sinn på slikt og at de svakeste gruppene i samfunnet har noen som taler deres sak og står støttende mot urett og umeneskelighet...

Hvorfor reagerer ikke flere og ser disse og bytter ut slike leder ?

 Det er skremmende hvor mange som blir påvirket av ledere og hvor lite evne mange mennesker har til å spørre seg selv spørsmål og føle på rett og galt.... En feil leder bjellesau kan føre en saueflokk utfor et stup da de bare dilter etter lederen. Men vi mennesker har fått den muligheten at vi kan tenke selv og stoppe opp før ting blir helt galt. (Det med sauer er kun eksempel . Ålreite dyr de..  Gjør iallefall ingen noe vondt.. )