Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Dette er en kort enkel forklaring om healing.

Spirituell healer Walter Råen

 

 Helse: Det er ikke hvordan du har det men hvordan du tar det.

 

Vi kan skape under med vår innstilling og vår tankes kraft. Ofte ser vi hva vi kan skape gjennom frykttanker og hvor sterk denne kraften kan kjennes, men vi har samme kraft til å skape positivt men kanskje også å trene på det så det kommer inn i vårt ubeviste.

 Da vi kan dette mer og mer  har vi enorm skaperevne i oss selv Også positivt for oss selv og andre i lys og kraft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva er healing ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er en kort enkel forklaring om healing. Noen kaller det varme hender ( kan  hos noen og være kalde eller begge deler) håndspåleggelse, terapeutisk berøring m.m.  Mange healere sanser og får opp ting på forskjellige måter under healingen, og bruker forskjellige teknikker, men ofte er det store likhetstrekk i behandlingsformen.

 

Healing er en helhetlig og tradisjonell behandlingsform som har vært praktisert i alle kjente kulturer siden førhistorisk tid. Healing har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. 

Ordet healing er engelsk, og betyr å gjøre hel, hele, helbrede. Ordet healing kommer også fra «healan» (anglosaksisk) og betyr å kurere, å gjenopprette helhet
 
En healer er en person som har en naturlig evne til å formidle eller overføre energi eller vitalkraft som kan fremme et levende vesens indre balanse og helbredelsesprosess.
 
Dette foregår som regel ved en form for håndspåleggelse eller ved ved å arbeide via energifelter i eller i nærheten av den fysiske kroppen. Healing kan også formidles ved tanke eller bønn.
 
 Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp, kalt aura, som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, og til vår bevissthet. Her går det et nettverk av energibaner, som et slags usynlig nervesystem, som blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.
Når energien vår sirkulerer fritt fungerer kroppen optimalt, og det gir en følelse av styrke, vitalitet og sunnhet. Når energiene låser seg eller kommer i ubalanse, kan syke kroppslige tilstander etter hvert fremtre.
 
Mange sykdommer og symptomer har nær sammenheng med vår tanke og følelsesliv og vårt livsmønster. Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energi sirkulasjonen.
Mange healere kan sanse disse energiforstyrrelsene, og kanalisere eller lede energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen.
 
Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen.
 
Healing virker ikke bare legende ved kroppslige tilstander, men omfavner hele vår bevissthet. Den ideelle formen for helbredelse er når det skjer en heling på det indre plan. Der det tidligere var uro og smerte, er nå noe blitt leget.
Healere mener de på denne måten kan føre til at enkeltmennesket kommer et steg nærmere seg selv, og med det også nå en større grad av fysisk helse og velvære.
 
En healer kan ikke si på forhånd om behandlingen vil hjelpe deg. Fra både undersøkelser og egne erfaringer vet vi at healing kan hjelpe mange, også i tilfeller hvor andre behandlingsformer ikke kan hjelpe.
 
Personlig mener jeg at man ikke skal fortsette å gå hos en healer om man ikke har merket noe som helst av behandlingen etter tre ganger behandling. Da kan det være at det ikke er den terapeuten som kan hjelpe deg. Kanskje noen andre da er mer rette terapeuten for ditt tilfelle.
 
 Under selve healingen, samt i dagene etter, kan du oppleve at det pågår indre prosesser. Mange kjenner energistrømninger, varme eller kulde under behandlingen. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en slik behandling. Om du ikke opplever noe under healing betyr det ikke at det ikke skjer noe. Noen personer er mer følsomme eller mer oppmerksomme på hva som skjer i kroppen enn andre.
 
 Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden kort tid etter behandlingen. Dette er ikke en "bivirkning" men en del av en naturlig helbredelsesprosess.
 
Vær også oppmerksom på at følelser kan tre tydeligere frem under eller etter healing.
 
Hvem kan ha nytte av healing?
Du trenger ikke være syk for å ha nytte av healing. Healing kan hjelpe deg til avspenning, mer energi, et mer harmonisk indre liv og bedre kontakt med dine følelser. Mange mennesker tar også kontakt med healere for å få støtte i deres personlige utviklingsprosess. På sikt kan dette kanskje også bidra til å forebygge helseproblemer.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål vedrørende reaksjoner som kan ha forbindelse med behandlingen da det for meg er viktig å følge opp behandlingen, samt å gi deg trygghet
Hilsen til deg fra: 
Walter André Råen
Husk navn å oppgi navnet ditt, stedsnavnet du oppholder deg og fødselsted og telefonnummer du  er å nå på.