Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Oppsamlet info fra nettet med linker. Tankevekker!

Det korrupte Norge/The corrupt Norway

 http://www.abcnyheter.no/borger/100716/hva-er-korrupsjon 

 Det korrupte Norge  For kort tid siden ble Norge “kåret” til å være et av de mest korrupte landene i Europa.. Sannheten er at det er enda verre. Den offentlige korrupsjonen i Norge er med stor sannsynlighet langt på vei den største i hele verden med unntak av noen få land der ingen betaler skatt pga av at korrupsjonen er total… Jo da, verden har fortsatt noen slike land…eks. Nepal…………………… Grunnen til at Norge har fått til å uvikle korrupsjonen så langt at det vi her ser blir tatt som en selvfølge, er et bevis på at snart alle er med. Disse menneskene er så vant til å være korrupte at de ikke en gang forstår at de er korrupte…………..

Norwegian to English translation:The corrupt Norway   A short time ago, Norway was "elected" to be one of the most corrupt countries in Europe .. The truth is that it is even worse. The public corruption in Norway is most probably a long way the largest in the world with the exception of a few countries where no one pays taxes because of the corruption is total ... Yes, the world still have some of these countries ... eg. Nepal ... ... ... ... ... ... ... ...  The reason why Norway has got to uvikle corruption so far that we see here is taken for granted, is proof that almost everyone is. These people are so used to being corrupt that they do not even understand that they are corrupt ... ... ... ... ..   

http://detkorruptenorge.origo.no/-/bulletin/show/537232_transparency-mener-norge-er-det-mest-korrupte-land-i-skandin

Transparency International måler korrupsjon blant tjenestemenn og politikere over hele verden. Organisasjonens rapporter er svært mye brukt for å vurdere graden av korrupsjon i ulike land.    Det korrupte Norge Transparency mener Norge er det mest korrupte land i Skandinavia!!!  Norge sliter med korrupsjon  Norge er Nordens mest korrupte land. – Vi lukker øyene for problemet, sier lederen for Transparency International Jan Borgen. Årets korrupsjonsindeks fra Transparency International viser at Norge er Norden mest korrupte land. Se hele listen i denne saken:Burma er verdens mest korrupte land Selv om Norge er verdens niende minst korrupte land og har lite korrupsjon i verdenssammenheng viser indeksen at vi faller en plass ned på listen i forhold til fjor. Korrupsjonssaker som Murud, Røkke og Siemens har fått stor medieoppmerksomhet i året som har gått, men generalsekretæren i Transparency International er det trolig langt mer korrupsjon i Norge enn det som er avdekket. Trenger flere varslere - Det er noen modige som står frem. Vi skulle hatt flere som tør å gjøre det fordi vi trenger å få frem flere lyssky saker i offentligheten. Mye tyder på at det er skjulte bindinger mellom folk på topplan i offentlig og privat sektor. Media kan dermed spille en enda viktigere rolle i forhold til å avdekke korrupsjon, sier generalsekretær i Transparency International Norge, Jan Borgen, til E24. Han tror at Norge vil fortsette å være korrupsjonsversting i Norden med mindre norske bedrifter og etater begynner å ta problemet på alvor. - Det er mange som fortsatt lukker øyene for at dette er et problem. Så lenge det er dette som er forestillingen blir det heller ikke tatt på alvor, understreker Borgen. Må tas på alvor Han mener at to ting er viktige for å få bukt med den norske korrupsjonen: 1. Vi må få flere kontroller. Uten kontroller blir heller ikke korrupsjon avdekket. 2. Vi må ta varslerne på alvor. - Det som jeg syntes er mest interessant er at vi ikke er blitt bedre. Spørsmålet er hvorfor vi ikke går opp på listen. Vi har hatt noen rettsaker, men det er tydelig at ikke den enkelte virksomhet har tatt dette innover seg. Vi tror at korrupsjon bare gjelder andre og ikke oss selv. Hvis vi ikke tar dette mer på alvor vil vi fortsette å ligge lavt i nordisk sammenheng, understreker Borgen.

Er APs nettverksbygging er en fare for åpen og demokratisk etterrettelig virksomhet i Norge??? Jeg bare spør...???     Leser i lørdagens VG at tidligere AUF-leder Marte Gerhardsen skal inn i et ett-årig lederutviklingsprogram for senere forespeilet lederstilling i DnB NOR konsernet. Dette er en bank som til en stor grad er eiet av den norske stat og som var den banken som Stoltenberg var i kontakt med – den gode vennen Rune Bjerke – før hjelpepakken til bankene ble offentliggjort i oktober 2008 under finanskrisen. Bjerke har selv også bakgrunn fra AUF sammen med samme statsminister – og det skal jo egentlig ikke stor fantasi for å forstå at det ikke er ren tilfeldighet at slike nettverk oppstår og bygges under regi av AP sentralt. Dette reiser faktisk et nokså åpenbart spørsmål om dette egentlig tjener et åpent og fungerende demokratisk samfunnssystem – når de i AP f eks oppretter og gir hverandre stadig nye posisjoner og stillinger som er få andre til del? Dette er en ren forfordeling som skader og bryter ned vedtatte normer og ønsket utvikling hvor alle skal ha samme sjanse for personlig utvikling og nye posisjoner og stillinger! AP og LO i særdeleshet bryter med disse normene – og fordeler og tilgodeser bare de med rette bakgrunn (APs ukronede men fungerende adelskap) til viktige og innflytelsesrike posisjoner med viktig betydning for samfunnet! Dette er grove overtredelser av etiske normer for likestilling og riktig fordeling av posisjoner og goder som følger derav i det norske samfunn! Og ikke minst strider det fundamentalt med de verdier og med den politikk AP sier de forfekter i de fleste andre situasjoner!  En kan overhodet ikke ha tillit til slik politikk og med slike politisk betonte forfordelinger – og det skaper en innflytelse i viktige samfunnsorganisasjoner og posisjoner som ligger langt over det en skal kunne forvente av det å være et likestilt samfunnsbyggende parti som AP påstår de er! Dette er faktisk heller en rå maktutøvelse og posisjonering som skal kunne gi partiet en innflytelse i viktige samfunnsorganisasjoner for årtier framover! Dette er en meget farlig vei å begi seg inn på – og så uendelig udemokratisk når du fjerner fernisset i disse betente sakene! Ikke sant???   

 

Er APs nettverksbygging er en fare for åpen og demokratisk etterrettelig virksomhet i Norge??? Jeg bare spør...???     Leser i lørdagens VG at tidligere AUF-leder Marte Gerhardsen skal inn i et ett-årig lederutviklingsprogram for senere forespeilet lederstilling i DnB NOR konsernet. Dette er en bank som til en stor grad er eiet av den norske stat og som var den banken som Stoltenberg var i kontakt med – den gode vennen Rune Bjerke – før hjelpepakken til bankene ble offentliggjort i oktober 2008 under finanskrisen. Bjerke har selv også bakgrunn fra AUF sammen med samme statsminister – og det skal jo egentlig ikke stor fantasi for å forstå at det ikke er ren tilfeldighet at slike nettverk oppstår og bygges under regi av AP sentralt. Dette reiser faktisk et nokså åpenbart spørsmål om dette egentlig tjener et åpent og fungerende demokratisk samfunnssystem – når de i AP f eks oppretter og gir hverandre stadig nye posisjoner og stillinger som er få andre til del? Dette er en ren forfordeling som skader og bryter ned vedtatte normer og ønsket utvikling hvor alle skal ha samme sjanse for personlig utvikling og nye posisjoner og stillinger! AP og LO i særdeleshet bryter med disse normene – og fordeler og tilgodeser bare de med rette bakgrunn (APs ukronede men fungerende adelskap) til viktige og innflytelsesrike posisjoner med viktig betydning for samfunnet! Dette er grove overtredelser av etiske normer for likestilling og riktig fordeling av posisjoner og goder som følger derav i det norske samfunn! Og ikke minst strider det fundamentalt med de verdier og med den politikk AP sier de forfekter i de fleste andre situasjoner!  En kan overhodet ikke ha tillit til slik politikk og med slike politisk betonte forfordelinger – og det skaper en innflytelse i viktige samfunnsorganisasjoner og posisjoner som ligger langt over det en skal kunne forvente av det å være et likestilt samfunnsbyggende parti som AP påstår de er! Dette er faktisk heller en rå maktutøvelse og posisjonering som skal kunne gi partiet en innflytelse i viktige samfunnsorganisasjoner for årtier framover! Dette er en meget farlig vei å begi seg inn på – og så uendelig udemokratisk når du fjerner fernisset i disse betente sakene! Ikke sant???   

 http://detkorruptenorge.origo.no/-/bulletin/show/595268_er-aps-nettverksbygging-er-en-fare-for-aapen-og-demokratisk#comment-2152692

Korrupsjon på norsk heter kameraderi og vennetjenester, sier Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge.  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10034095

http://www.abcnyheter.no/borger/100716/hva-er-korrupsjon 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Mange har spurt meg om underliggende bok og hva jeg mener I ngen personlig kommentar til dette annet enn at jeg har ingen tilit til makteliten i Norge på nåværende tid

Legger likevel med info fra nettet om denne boka og tilhørende emner

Nyhetsspeilet TV presenterer: Per-Aslak Ertresvåg og om År 2012! Politiker avslører kynisk maktelite i Norge

 

 

RELATERTE ARTIKLER

 


 • http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/10-ting-a-se-opp-for-i-2010/

 • http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/nyhetsspeilet-tv-presenterer-per-aslak-ertresvag/

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/bokanmeldelse-av-ertresvags-sov-mitt-lille-norge-2008/

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/politiker-avslorer-kynisk-maktelite-i-norge/

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/politiker-avslorer-kynisk-maktelite-i-norge/

   

  En norsk politiker avslører at det eksisterer omfattende høyteknologiske undergrunnsbaser i Norge som hemmeligholdes ved hjelp av løgn og kynisme. Disse er kun ment for makteliten, ledende politikerne og spesielt utvalgte personer ved en global katastrofe. Resten av den norske befolkningen skal etterlates for å dø.

  Dette hevder en aktiv, norsk politiker med militær bakgrunn som har blitt stadfestet med sin identitet. Personen er bekreftet å være ekte og vi er helt sikker på at kilden er akkurat den norske politikeren han hevder å være. På grunn av fare for eget liv ønsker han ikke å oppgi sitt navn offentlig.

  Den norske politikeren oppgir at massive undergrunnsbaser blir hemmeligholdt for folket av regjeringen og ledende politikere. Disse skal bli benyttet av makteliten i Norge ved en fremtidig katastrofe. Alle anleggene har vært under oppbygging siden 1983 og de siste vil stå ferdig senest i 2011. Det politikeren avslører angående undergrunnsbasene er særdeles sjokkerende og antyder sterkt at regjeringen og ledende politikere i Norge er en liten brikke i et stort spill styrt av den globale makteliten.

   

  De viktigste sannhetene er sannsynlig å bli de som samfunnet minst ønsker å høre på det tidspunkt.

  - W. H. Auden

  Norsk politiker verifisert som ekte kilde

  Nordmannen som skrev denne meldingen gjorde det under sitt eget navn og har lagt ved en rekke bilder av seg selv blant annet sammen med statsminister Jens Stoltenberg, Canadas tidligere statsminister Kim Cambell og den nå avdøde pakistanske politikeren Benazir Bhutto.

  Disse har vi i redaksjonen hos ITpro.no fått tilgang på samt politikerens navn. Dermed har vi fått verifisert personens autentisitet og at politikeren er den som virkelig står bak informasjonen. Forståelig nok kan ikke politikerens navn oppgis eller bildene legges ut uten samtykke. Informasjonen nedenfor er originalt mottatt av Project Camelot.

  Det er ingen harde vitenskapelige data i hans advarsler. Informanten forklarer ikke nøyaktig hvordan eller hvorfor Planet X som han nevner er en trussel. Kilden sier nøyaktig det han vet og intet mer. Som en politiker er det naturlig at meldingens fokus er på vitale sosialpolitiske spørsmål i stedet for vitenskap.

  Hvis innholdet i denne meldingen er sann, kan den neppe være av større viktighet.

   

  Politikerens egne ord

  Jeg er en norsk politiker. Jeg ønsker å si at svært vanskelige ting kommer til å skje fra 2008 til 2012. Den norske regjeringen bygger flere og flere undergrunnsbaser og bunkere som de kaller “arker”. Når de blir spurt om hva de er til, svarer de enkelt og greit at det er for beskyttelse av Norges befolkning. Når jeg spør om når de vil stå ferdig, får jeg som svar “før 2011″. En god del andre land gjør det samme.

  Jeg har møtt en rekke andre betydelige politikere og verdensledere (kan bekreftes av bildene som er oversendt). Alle de vet om dette, men de ønsker ikke å skremme opp folket eller skape massepanikk.

  Planet X kommer og Norge har begynt med lagring av mat og frø på Svalbard og en rekke andre steder i Norge med hjelp fra USA og EU. De vil kun redde de som er i makteliten og de som kan bygge opp igjen samfunnet, slik som leger, forskere og så videre.

   

  Offisielt er prosjektet kalt Svalbard Global Seed Vault. Bak sponsorene står Bill Gates som har investert hele 180 millioner kroner av egen lommebok sammen med Rockefeller Foundation (relatert til New World Order), Monsanto Corporation (genmanipulerer mat), Syngenta Foundation (pantenterer frø) – og regjeringen i Norge.

  Når det gjelder meg, så vet jeg allerede at jeg skal dra før 2012 til et område i Mosjøen hvor vi har et dyptgående underjordisk militært anlegg. Der er vi delt inn i sektorer (rød, blå og grønn). Disse leirene er blitt bygd for lenge siden.

  Alle sektorene og basene er koblet sammen via tunneler og har såkalte skinnebusser som kalles “NOAH 12″ (som i Noahs ark) som kan ta deg fra en base til en annen. Dette er for at de skal kunne være i kontakt med hverandre. Kun store dører separerer de slik at hver enkelt sektor ikke blir kompromittert på noe vis. Skinnebussene er transportmidler mellom de ulike basene under jorden. De har systemer med disse overalt. De er hovedsaklig benyttet av militæret som kontrollerer alle sammen.

  Jeg har vært innom en rekke undergrunnsbaser. Vi benytter skinnebussene for å komme oss rundt. Kun noen få spesielle personer ble utvalgt til omvisningen. De som er i ledetråd med makteliten kjenner til dette.

  Jeg er svært sørgmodig på grunn av det jeg vet. Ofte kommer tårene frem med andre som vet at så mange vil få vite sannheten alt for sent, og da vil det være over for dem. Regjeringen har løyet til folket siden 1983 og frem til nå. Alle ledende politikerne kjenner til dette i Norge, men få vil si noe til folket og offentligheten fordi de er redd for å ikke bli med i skinnebussene som vil ta de til basene hvor de vil være trygge.

   

  Svært mange vil dø

  Folk som vil bli forlatt på overflaten for å dø vil ikke få noe hjelp overhode. Planen er at 2 millioner nordmenn skal være trygg og resten vil dø. Det betyr at 2.600.000 vil omkomme uten å vite hva som skjer.

  Alle regjeringer i verden er klar over dette og de sier bare at det kommer til å skje. Hvis de røper noe til noen er de garantert død. Men jeg bryr meg ikke lengre om meg selv. Mennesket må overleve og artene må overleve. Folk må få vite dette.

  For de av dere som kan redde seg selv, kan jeg bare si at du bør komme deg opp i høyere strøk og finne huler opp mot fjellet hvor du kan ha matlagre for minst fem år med boksmat og vann til å vare en stund. Strålingspiller og biodrakter er også å anbefale hvis budsjettet ditt tillater det.

  Gud vil ikke hjelpe oss. Kun hver enkelt person kan individuelt utgjøre en forskjell. Vær så snill å våkne opp!

  Jeg kan forsikre deg 100% at ting vil skje. Det er fire år igjen til å forberede sluttspillet. Skaff deg våpen, opprett overlevelsesgrupper og et sted hvor du kan være trygg med mat for en stund. Bare se deg rundt: De bygger undergrunnsbaser og bunkere overalt. Åpne øynene deres, folkens. Spør regjeringen om hva de bygger og de vil si: “Åh, det er bare et lager for mat”, og så videre. De blinder deg med alle løgnene.

   

  Politikere med skjult agenda

  Jeg ser ofte at de norske topp-politikerne opptrer som om de er kontrollert i enhver tanke. Det er som om de er fortalt å gjøre ting på spesifikke væremåter. Det er tydelig for meg hvem de er og hvem de ikke er. Du kan se det i øynene og i mentaliteten deres.

  Husk at de som kommer til å være i eller i nærheten av byområder i 2012 er de som kommer til å bli rammet først og dø først. Senere vil militære styrker rense ut resten av de overlevende og de har en skyt for å drepe-ordre hvis det oppstår motstand under transporten til leire hvor alle vil bli merket med et nummer og en merkelapp.

  Allmennheten vil ikke vite hva som skjer før til siste slutt fordi regjeringen ikke ønsker å skape massepanikk. Alt vil skje i skjul og regjeringen vil rett og slett bare forsvinne.

   

  En tur i undergrunnsbasene

  Når jeg deltok i militæret ble jeg på et tidspunkt gitt en oppgave å få noe ut av en base og levere det til en annen base. Vi ble fortalt: “Ikke still noen spørsmål. Bare gjør jobben din”. Når vi landet utenfor basen, ble vi transportert i lastebiler til utsiden av basen hvor det var store dører som ble tungt bevoktet av militært personell. Eller det virket som de var militært personell, men de hadde ulike uniformer på seg: Oransje og svarte uniformer hvor de oransjekledde hadde et gullfarget triangel på seg og de svartkledde hadde en grønn triangel.

  Triangelet pekte nedover som en opp-ned pyramide og det hadde noen merkelige symboler i seg. For meg så det ut som bokstaven E, men linjene var ikke koblet til bokstaven slik vi skriver denne bokstaven. Den var utformet som en E, men i midten pekte bokstaven innover. Symbolene var rett over brystkassa på venstre side av de sortkledde og på capsen de hadde på seg. Symbolene var slik som et ordinært merke, men tydelig nok til å kunne se de.

  Vi gikk inn de store dørene. Jeg tenkte: “Hva i huleste er dette”, og følte meg litt skremt til å begynne med. Det var som tatt ut av en science fiction-film. Dette var første gang jeg var inne i en slik base.

  Vi kom så inn i en 500 meter lang tunnel hvor det var flere av dette militære personellet med våpen som ventet med videre transport for oss. Vi ble delt opp i grupper. Noen ble sendt en vei, mens jeg og min gruppe ble bedt om å følge de svartkledde vaktene til en annen lokasjon. Når vi kom frem til enden, ble vi bedt om å ta på oss noen masker “for vår egen beskyttelse”.

  Jeg tenkte: “For vår egen beskyttelse? Er vi ikke allerede godt beskyttet ved å være inne i dette enorme undergrunnskomplekset med væpnede vakter?”

  Vi ble så bedt om å gå inn på en skinnebuss. De var drevet av en slags form for blå krystallenergi. I det minste var det slik det så ut. Når vi satt inne i disse bussene spurte jeg en av vaktene: “Hva er dette?” Han svarte: “Det trenger du ikke å vite”.

  I fronten hvor operatøren satt, var det et vindu med en boks rett ved siden av ham. Rett før han startet kunne du se store blåfiolette krystaller utstråle en fiolett-blåaktig lys, ikke som blendet deg, men som var ganske pent å se på. Jeg har aldri sett et slikt energilys eller krystall noen andre steder. Jeg tenkte således at dette måtte være kraftkilden. Jeg antar at energifeltet som vi gikk gjennom før vi kom til innsjekkingen var drevet av disse krystallene ettersom det var samme type lys.

  Senere inne i basen så jeg at noen personer jobbet med disse blåfiolette krystallene. De var større enn de jeg hadde sett i skinnebussen, rundt en meter lang, og de var plassert på en linje en etter en. De kjørte et spesielt lys gjennom de. De var blåfiolett og når de ble opplyst på innsiden ble de mer blåaktig og hadde en sterkere farge. Personene hadde på seg hvite masker og briller og sto på avstand når lyset gikk inn i krystallene. Jeg var rundt 20 meter unna. Vi ble raskt ført av sted når de sa: “Kom igjen, gå videre!”

  Jeg kunne se at det var et tunnellignende system og de andre skinnebussene gikk så raskt at du bare så et lysglimt som føk forbi. Det virket som det var et vakuumbasert system hvor det ikke er noe luftmotstand.

  Skinnebussene var nesten like stor som selve tunnelen. De var rundt 12 meter lang og hadde en spiss form foran og bak, og hadde seter for 10 personer med operatøren. Du kunne kjøre de begge veier og det var ikke nødvendig å snu de. De var forseglet på innsiden etter at du gikk inn i de.

  Det var også egne rom for last som du kunne ta med deg, men ikke mye. Det var ganske mange av disse skinnebussene rundt omkring, og de passerte akkurat som et lys passerer i et glimt. Jeg fikk ikke sett de andre skinnegangene ettersom det gikk så raskt. Du glemmer å se deg rundt når du er på innside av en av disse. Du konsenterer deg heller om magen din.

  Disse skinnebussene bevegde seg ekstremt raskt. Jeg har aldri sett noe lignende tidligere. Når vi kom frem på endestasjonen, følte jeg meg kvalm og de andre personene som var der følte det samme. En av vaktene sa det pleide å skje første gangen med alle.

  Når vi kom ut, fikk vi tildelt briller og bedt om å gå gjennom en sikkerhetssjekk. Her blir alt uhyggelig. Det var vakter med våpen overalt og et nytt energifelt som vi måtte gå gjennom. Jeg tenkte: “Her burde jeg ikke være”.

  Så gikk vi gjennom dette energifeltet og kom ut i et annet rom. Jeg la merke til en skjerm på siden av veggen hvor det sto: “HUMAN – NOT HUMAN – PURE – NOT PURE”. Resten av det som sto på skjermen var et merkelig språk som jeg aldri har sett før.

  Vaktene ba oss om å bytte klær inne på et rom og bli med de videre. Når vi hadde gjort det, sa de det var tid for å gå videre ned. Igjen tenkte jeg: “Hvor stort er dette stedet?” Vi kom akkurat ut av et skinnesystem som gikk milevis… og det var mer?

  Vi ble ført videre til et heissystem med seter som skulle ta oss ned, eller det var hva jeg trodde den skulle gjøre. I stedet gikk den sideveis i rundt tre minutter. I dette stedet ble tid en ukjent faktor fordi vi hadde ingen mulighet til å vite hva tiden var da de hadde tatt fra oss alt ved innsjekkingen.

  Alt jeg kan si er at når jobben var gjort, skjønte jeg at verden ikke er slik den ser ut til å være og at mye er skjult for befolkningen. Det gjør meg trist og redd.

  Trussel fra rommet

  Senere når jeg ble politiker, begynte jeg å grave i dette fordi jeg ønsket flere svar. Det jeg fant ut var at disse basen var overlevelsesbunkere for regjeringen, noen av folket og militæret for å overleve på innsiden. Det er en trussen fra utsiden som kommer til å skje i år 2012 og undergrunnsbasene er bygd for at deler av den menneskelige rasen skal kunne overleve.

  Planet X er kjent informasjon for alle som jeg har snakket med til nå. Den norske regjeringen kjenner til dette og holder det skjult for offentligheten. De har sporet dette objektet i en lang periode nå og ble gitt den første advarselen fra USA.

  Jeg vet at det eksisterer 18 baser i Norge. Jeg vet ikke hva mange av farene er da jeg ikke er noe vitenskapsmann, men ut fra det jeg vet så vil de ulike regjeringene dra før 2012 til basene. Hvis dette objektet passerer oss, vil det bli svært mange problemer på overflaten på jorda. Det er alt jeg vet. Dette er årsaken til at de vil gå under jorda.

  Hvis en slik hendelse kommer, har de sørget for at de vil ha forsyninger under jorda i fem år eller mer for å unngå dette. Når de vet det er trygt på overflaten, vil de gjenoppbygge samfunnet igjen. Vi ble akkurat fortalt at vi må dra før 2012 og at det er noe i verdensrommet som kommer til å forårsake store ødeleggelser.

  Jeg vet ikke om det er en trussel fra selve sola eller Planet X. Jeg er ikke så inne i det vitenskapelige i ting. Jeg forteller bare det jeg har sett og blitt fortalt og intet mer. Jeg vil ikke få noe annet enn problemer ved å legge ut dette og jeg har intet behov for å villede noen. Jeg gjør dette kun for å avsløre hva som er i ferd med å skje i Norge og at noen kanskje vil overleve det som vil komme. Jeg kan si at jeg har allerede sagt for mye, men du er nå advart…

  Jeg har intet behov for å finne på dette eller skape massepanikk. Jeg ønsker kun å fortelle allmenheten om hva som vil komme, så jeg har gjort det jeg kan fra min side.

  Frykt holder sannheten skjult

  De som vet sannheten er redd for å fortelle om det de vet da de frykter for sine liv. Jeg vil at publikum også skal vite hva som foregår. Alle de ledende politikerne i Norge kjenner til dette. De vet også at hvis de avslører noe som helst vil de bli fjernet fra sin stilling og bli nektet tilgang til de ulike undergrunnsbasene når tiden er inne.

  Fremtiden for mine barn er alt jeg kan tenke på – og alle andre barn som vokser opp i den nye verden. Vi må gjøre noe for de slik at de kan vokse opp og vite hva deres foreldre gjorde for dem, slik som å gi denne informasjonen til folk som deg. Vennligst del denne informasjonen med resten av internett. Når tiden kommer, vil folk overleve på grunn av informasjonen de har fått fra ulike nettsider på internett.

  Det er mye i denne verden som ikke er kjent for offentligheten. Jeg kan si en ting om alt dette:

  Ikke gå stille inn i natten. Vær rede og ha tro på deg selv. Det er ingen hjelp i å stole på regjeringen. Stol kun på deg selv. Ta forholdsregler for å være trygg med din familie. Gå sammen med andre. Jobb sammen for å finne muligheter til å løse alle de utallige problemene du vil møte.

   

  Vennlig hilsen

  [Navn og bevis på identitet vedlagt]

   

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/politiker-avslorer-kynisk-maktelite-i-norge/

   

   

   

  ert av Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er fullt klar over politikerens identitet og overvåker hans e-post og mobiltelefoner kontinuerlig. Den norske etterretningstjenesten var involvert da Camelot-teamet var i Norge tidligere i år. Politiet gikk til arrestasjon av den norske politikeren dagen før et avtalt møte med Project Camelot slik at de ikke fikk intervjuet politikeren nærmere.

  At de ikke lyktes i å komme i kontakt med politikeren da de møtte opp i Oslo kan antas å bygge opp under personens troverdighet. Project Camelot skal etter sigende betraktes som “farlige” av den norske etteretningstjenesten.

  En rekke korrespondanter i Norge og Sverige som har vært i kontakt med Project Camelot, inkludert to vitenskapsmenn og en tidligere etteretningsoffiser, bekrefter at undergrunnsbasene eksisterer som skissert.

  Endret sin historie

  Etter å ha sluppet fri etter arrestasjonen en uke senere endret politikeren historien sin noe. Informasjonen ovenfor opprettholdes som angitt med unntak av at han nå mener at informasjonen om Planet X er desinformasjon. Hvorfor er det viktig for PST at man ikke snakker om noe som ikke eksisterer i deres øyne? Er det for å unngå panikk i befolkningen eller er det for å hemmeligholde fakta – eller begge deler?

  Endrede uttalelser kommer typisk enten av at politikeren rett og slett har misforstått informasjonen eller at han er blitt truet til stillhet. Vi overlater det til deg å tolke denne endrede uttalelsen.

  Globalisering en fare for rikets sikkerhet

  Project Camelot oppfattes som en trussel av den globale makteliten med alle sine avsløringer, men hvorfor av den norske PST? Makteliten har forlengst fått innpass i Statens mange instanser ifølge journalist Per-Aslak Ertresvåg. For få år siden ble det foretatt en departemental analyse av de viktigste farene for terroranslag mot Norge. Resultatet av analysen ble omtalt i Dagsavisens artikkel “Globaliseringsmotstandere en fare for rikets sikkerhet” som intervjuet daværende statssekretær i Justisdepartementet, Jørn Holme. I dag er han sjef for politiets etteretningstjeneste PST.

  Nedenfor ser du et utvalg med relaterte artikler fra andre Norske medier som har vært i nyhetsbildet den senere tiden:

   

   Statsministeren nekter å gi ut internt notat i DnB NOR-saken.

   Vil ha Jens Stoltenberg for retten.

   Tullete tabbe, profesjonell cover-up.

   Statsministerbolig til 350 millioner kroner.

   350 milliarder i krisepakke – Galskap satt i system.

   Krisepakken havner slik.

   Norges Bank selger alt gullet.

   Norges gylne tabbe.

   Arvegullet som forsvant.

   Korrupsjon florerer i Norge – spesielt i offentlig sektor.

   

  Planet X – Nibiru

  Ettersom politikeren omtaler noe som kalles “Planet X” så tar vi en nærmere titt på denne. Nibiru som den også kalles fra oldtiden, kommer fra Sumerernes nedskrivninger og betyr “den kryssende planet”. Nibiru passerte jorda sist i 1600 BC ifølge historiske nedskrivninger og dens meget lange kretsløp er på over 3600 år. Dermed havner vi ut med at Nibiru skal passere jorda på nytt igjen i disse tider.

  I nyere tid tyder det på at den aktuelle planeten ble oppdaget av NASA i 1983 med deres Infrarøde Astromomiske Satellitt (IRAS). Dette er forøvrig samme årstall som politikeren refererer til. Planet X er rapportert til å være 2,5 til 4 ganger større og ha 23 ganger høyere tetthet enn jorda. Det er antatt at Planet X vil passere i nærheten av vår planet. Ifølge politikeren vil det skje rundt 2012. Det er også blitt rapportert i stor grad at Sydpolteleskopet (SPT) som er satt opp av den amerikanske staten er bygd for å følge Planet X.

  Planet X ligger bortenfor kretsløpet til Pluto. Den ble først rapportert i New York Times 19. juni 1982:

  Noe der ute bortenfor de fjerneste delen av solsystemet lager forstyrrelser på Uranus og Neptun. En gravitasjonskraft forstyrrer de to gigantiske planetene og medfører uregelmessigheter i deres kretsløp. Denne kraften antyder et usynlig nærvær langt borte, et stort objekt som den lenge ettersøkte Planet X. Astronomer er så sikker på denne planetens eksistens at de allerede har kalt den “Planet X – den 10. planet”.

  Den avvikende massen ble først observerte i 1983 av IRAS i henhold til nyhetsinnslaget hos The Washington Post:

  En himmelsk masse, trolig så stor som gigantene Jupiter og muligens så nære Jorda at den vil være en del av dette solsystemet, har blitt oppdaget i retning av stjernebildet Orion av et kretsende teleskop koblet til det amerikanske infrarøde astronomiske satellitten. Objektet er så mystisk at astronomer ikke vet om det er en planet, en gigantisk komet, en nærliggende protostjerne som aldri ble varm nok til å bli en stjerne, en fjerntliggende galakse så ung at den fremdeles er i prosessen i å forme sine første stjerner eller en galakse så omsvøpt i støv at intet av lyset fra dens stjerner noensinne kommer gjennom.

  I en artikkel kalt “Another Candidate For Planet X Spotted” publisert av MSNBC den 7. oktober 1999, sier Alan Boyle:

  To grupper med forskere har foreslått eksistensen av en ubemerket planet eller en mislykket stjerne som kretser rundt sola med en avstand på mer enn 2 billioner mil, langt forbi kretsløpene til de ni kjente planetene. Planetariske vitenskapsmenn hos Open University i England, spekulerer i at objektet kan være en planet større enn Jupiter.

  I øyeblikket Planet X passerer, er det mulig at jorda kan bli påvirket av dens magnetiske effekt og gravitasjon ut fra at den er en mye større og tettere planet, referert til som stjernen Wormwood i Bibelen.

  Verst tenkelig scenario

  Når og hvis Planet X passerer jorda når den er på “riktig” side av sola så kan vi vitenskapelig sett se for oss følgende verst tenkelige scenario:

  Vår planet vil stoppe sin rotasjon fullstendig i tre dager. Intense elektromagnetiske stormer kan oppstå og knekke den globale infrastrukturen. Rødt støv kan regne ned på planeten og påføre drikkevannet en rødlig farge. Jordskjelv og ekstremt kraftige regnskyll vil kunne oppstå. Gigantiske vulkanutbrudd kan mørklegge himmelen verden over med røyk og aske. Orkaner og enorme tsunamier vil jevne det meste med jorden. Polskifte vil endre værforhold og klima betydelig og vippe jorda over sin egen akse. Isen på Sydpolen og Grønnland kan smelte på kort tid og medføre at verdenshavene vil stige betydelig. Kontinenter vil synke i havet og andre land vil stige.

   

   

  Kretsløpet til Nibiru og hvor planeten hevdes å passere er angitt i rødt. Bilde: Dark Star Theory.

  For å unngå massepanikk, vil advarsler ikke bli kringkastet av myndighetene over radio, TV eller i avisene om den kommende endringen. Svært få vil være forberedt på størrelsesordenen på ødeleggelsene jorda vil kunne bli utsatt for. Hele 90 prosent av menneskeheten vil potensielt kunne gå til grunne.

  Den store planeten er fremdeles langt bortenfor Pluto. Ettersom den kommer nærmere, vil den bli synlig med det blotte øye som et rødt kors i den sørlige nattehimmelen. Når den passerer Plutos kretsløp vil det ta rundt 90 dager før den passerer jorda på det nærmeste.

  NASA har ikke nevnt Planet X siden den ble rapportert første gang av de i 1983. Om det betyr at den ikke eksisterer eller ikke er en reel trussel så kan vi helt se bort fra overnevnte apokalyptiske forutsigelse. La oss håpe på sistnevnte.

  Kilder

   

   Mystery Heavenly Body Discovered (Washington Post, 1983).

   Infrared Astronomical Satellite (IRAS) (Wikipedia).

   Unidentified point sources in the IRAS minisurvey (The Astrophysical Journal).

   Pluto has new, far out peer (CNN).

   A mystery revolves around the sun (MSNBC).

   The location of Planet X (The Astronomical Journal).

   Bob Dean: The coming of Nibiru (Project Camelot).

   North Magnetic Pole Is Shifting Rapidly Toward Russia (National Geographic).

   NASA Claims Polar Shift Due In 2012 (NASA).

   New South Pole Telescope to Study Mysterious Dark Energy (Space.com).

   

   

  Sydpolteleskopet hevdes å være bygd for å følge Planet X.

  Kommer apokalypsen i 2012?

  Om det politikeren går ut med er sant, så kan det se ut til at statsmaktene reagerer på det som de tror vil komme. Hvis NASA og regjeringer verden over er klar over dette, forklarer det de påståtte enorme underjordiske fasilitetene som bygges opp og frølageret på Svalbard. Planet X er en potensiell troverdig årsak til å forberede dette.

  Ifølge Mayakalenderen stopper vår tidsregning opp i 2012. Den svenske forskeren Carl Johan Calleman har studert Mayakalenderen inngående og kommet frem til at den nøyaktige datoen er 28. oktober 2011. Om denne datoen har en relevans til Planet X er det derimot ikke gjort noen inngående studier på selv om flere uverifiserte kilder hevder dette.

  Føre var

  Hva vil skje om Planet X faktisk kommer? Hvis den virkelig spiller ut sitt fulle potensiale, kan vi oppleve massive oversvømmelser i kystområder, vindkast langt over 200 km/t verden over og et skifte av de magnetiske polene som vil tippe jordas akse over og potensielt plassere Norge på helt andre breddegrader. De potensielle ødeleggelsene kan være globalt tilintetgjørende.

  Du står fritt til å vurdere følgende grunnleggende forberedelser for en krisesituasjon:

  1. På grunn av mulige alvorlige oversvømmelser i kystområder, flytt til høydedrag og høyere strøk langt unna kyststrøkene. Hovedsaken er å komme seg vekk fra tidevannsbølger og områder som potensielt vil bli liggende under havflaten.

  2. På grunn av potensiell ødeleggende vind, bygg robuste tilfluktsrom under jorden eller som kan tåle vindstyrker godt over 200 km/t.

  3. Lagre mat som tåler langtidslagring som hermetikk, pasta og ris. Ha ekstra vann tilgjengelig og skaff vannfiltreringssystemer. Sørg for et større lager med ved og kokemuligheter inkludert fyrstikker, lightere og talglys.

  4. Ha et strømsystem tilgjengelig, bilbatteri eller et dieselaggregat med rikelig mengder diesel lagret. Det vil neppe være strøm tilgjengelig. En portabel radio med batterier kan være nyttig.

  5. Behold fatningen. Dårlige avgjørelser gjøres i følelsesmessige tilstander. Uansett hva som skjer, hold deg behersket og sentrert.

  Det kan være faktorer som spiller inn på et annet plan som gjør overnevnte helt overflødig. Om Planet X overhode eksisterer eller vil gjøre noe skade bør absolutt diskuteres, men det skader ikke å være forberedt for dårlige tider om man har mulighet til det.

   

  Courage is being scared to death, but saddling up anyway.

  - John Wayne

   

   

  En solid hytte på fjellet kan være kjekt å ha. Foto: Lars Marius Garshol.

  Makten bak makten

  La oss anta at Planet X er en reell trussel. Dermed bør vi se nærmere på hvorfor denne informasjonen holdes skjult for offentligheten. Om vi tar for oss de velkjente ryktene rundt planene til de som kalles New World Order (NWO) så faller tilsynelatende bitene på plass.

  Den nye verdensorden hevdes av utallige kilder på internett å bestå av en global maktelite deriblant Bilderberg Group. Ett av deres uttalte mål er å redusere vedens befolkning fra 6 milliarder til 500 millioner mennesker for å gjøre det mulig å kontrollere samtlige innbyggerne på jorda. En katastrofe som Planet X potensielt medfører vil da være et essensielt ledd i å oppnå nøyaktig dette – og dermed er total hemmeligholdelse av ytterst viktighet.

   

   

  “Oppretthold menneskeheten under 500.000.000 i balanse med naturens bæreevne”, står det på dettemonumentet reist av ukjente i Georgia, USA.

  Tidligere sjefsredaktør Per-Aslak Ertresvåg avslører i sin bok “Makten bak makten” en hemmelig orden som hevdes å styre verden og som har et solid fotfeste i Norge, også omtalt på TV2 Nettavisen. Boka tar for seg grådighet, hat og umettelig begjær fra en hemmelig, maktglad, internasjonal finanselite som bevisst arbeider for å avskaffe demokrati og mennekerettigheter. Det er dette som ligger bak det som kalles “globalisering”, som er et dekknavn og en dekkoperasjon bak en verdensomfattende konspirasjon.

  Bilderberg holder en årlig konferanse hvor et lite utvalg av verdens aller mektigste inviteres. Bilderberg Group er også deleier av Svalbard Global Seed Bank sammen med den norske regjeringen. Deltakerne på konferansen har ikke lov til å diskutere hva som skjer der med omverdenen. Bare inviterte har tillatelse til å møte opp. De som blir invitert er personer med innflytelse innen handel, media, politikk, akademi og økonomi.

  Via hemmelige avtaler på slike møter er hensikten å skape et verdensomfattende system med finansiell kontroll i private hender som er i stand til å herske over det politiske system i hvert eneste land og økonomien i verden som helhet, styrt av den obskure maktelites ønske om å skape en ny verdensorden, totalitær i sin karakter. Dette ifølge dr. Caroll Quigley, åndelig mentor for Bill Clinton.

  David Rockefeller var initiativtakeren til dannelsen av Bilderberg-organisasjonen. På et møte i Tyskland i 1991, med norsk deltakelse, skal han ha avgitt denne uttalelsen:

  Vi er takknemlige ovenfor Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre glimrende publikasjoner hvorav deres direktører har deltatt på våre møter og respektert deres løfter om diskresjon i nesten førti år. Det ville vært umulig for oss å gjennomføre vår plan for verden hvis vi hadde vært underlagt de skarpe lysene fra offentligheten gjennom disse årene. Men verden er nå mer sofistikert og klargjort for å marsjere mot en verdensregjering. Den overnajonale suvereniteten til den intellektuelle eliten og verdens bankdirektører er klart å foretrekke fremfor nasjonal selvbestemmelse som er praktisert i de tidligere århundrene.

  Flere fremstående nordmenn har deltatt på Bilderberg inkludert vår egen statsminister Jens Stoltenberg, ifølge VG-artikkelen Maktas mystiske møteplass (trykt i VG 18. august 2002) og mange andre kilder. Listen nedenfor er et utdrag av alle involverte.

  Norske deltagere på Bilderberg-konferansene:

  • Jens Stoltenberg (AP, statsminister)

  • Gro Harlem Brundtland (AP, tidligere statsminister og generaldirektør i WHO)

  • Thorvald Stoltenberg (AP)

  • Siv Jensen (FRP)

  • Kristin Clemet (H)

  • Jan Petersen (H)

  • Kåre Willoch (H, tidligere statsminister)

  • Per Ditlev-Simonsen (H)

  • Knut Vollebæk (KrF)

  • Svein Gjedrem (Norges Bank)

  • Kjell Storvik (Norges Bank)

  • John G. Bernander (NRK)

  • Per Egil Hegge (Aftenposten)

  • Nils Morten Udgaard (Aftenposten)

  • Jens P. Heyerdahl d.y. (Orkla, Dagbladet)

  • Geir Lundestad (Nobelkomitéen)

  • Christian Hambro (Norges forskningsråd)

  • Arild Underdal (UiO)

  • Harald Norvik (Telenor)

  • Finn Bergesen jr. (NHO)

  • Erik G. Braathens (Braathens)

  • Svein Aaser (DnB NOR)

  • Eivind Reiten (Norsk Hydro)

  • Egil Myklebust (Norsk Hydro, SAS)

  • Morten Westye Høegh (Skipsreder)

  • Johann Olav Koss og mange flere.

  Enhver som blir invitert til disse hemmelige møtene tilhører sitt lands politiske eller finansielle ledersjikt. Elite- og maktmennesker møter elite- og maktmennesker. Det heter nettverksbygging. De har på ingen måte til hensikt å styrke medmenneskelighet, familiefølelse, solidaritet mellom mennesker, den norske stat eller nasjon, eller demokrati, sier Ertresvåg.

  Alle norske deltakeres munn har ved hjemkomst vært lukket med syv segl. “På møtet i 1999 deltok 14 respekterte mediefolk. Ingen av dem rapporterte noe til deres lesere og lyttere”, uttalte Thorvald Stoltenberg til VG i 2002.

   

  I politikk skjer ingenting ved en tilfeldighet. Hvis det skjer, kan du vedde på at det var planlagt slik.

  - Franklin Delano Roosevelt

   

  En typisk respons fra en av deltakerne på Bilderberg-konferansen i Washington tidligere i år. Foto:Cryptome.org.

  Sov, mitt lille Norge

  Om vi ser på det politikeren hevder å avsløre av undergrunnsbaser og hemmeligholdelse av en kommende global katastrofe så kan man spekulere om dette bare er toppen av isfjellet av hva som foregår bak lukkede dører blant ledende politikere i Norge. I allefall hvis vi tar for oss det journalist Per-Aslak Ertresvåg, med over 50 års erfaring i pressen og 18 år som medlem av Stortingets presselosje, skriver om i sin nylig lanserte bokSov, mitt lille Norge.

  Her beskriver han landet Norge som en vakker illusjon som ennå holdes oppe ved hjelp av hykleri, løgn og skjulte handlinger. Mektige krefter utenfra har erobret oss innenfra med hjelp fra norske medløpere. Vi er utsatt for kjemisk krigføring: Chemtrails fra fremmede fly, bestråling fra NATO-anlegg som svekker befolkningens helse og våre lederes dømmekraft, og vaksinasjonsprogrammer som gjør våre barn syke.

  Forfatteren av Makten bak makten, tar oss denne gang med på en ekspedisjon bak de mørke kulisser i norsk hverdag og politikk, maktens skjulte arena. De fakta han trekker fram er skremmende, skjønt ofte velges spørsmålsformen slik at leserne overlates å trekke sine egne konklusjoner.

  Hvor lenge skal vi godta en nazipreget lovparagraf i vår psykiatrilov? Hva er årsaken til at Norge årlig tvangsinnlegger fem ganger så mange mennesker på psykiatriske institusjoner som våre naboland Danmark og Sverige? Skal drikkevannet vårt selges til utlandet? Er vi på vei fra risikosamfunn til et katastrofesamfunn? Hvorfor er norske media tause overfor maktens svik og overgrep i samfunnet? Spørsmålene som mediene skygger unna blir reist i denne boka som ble lansert for få uker siden.

  Ifølge Gaylon Ross skal den globale eliten ha full kontroll over USAs militære enheter, NATO, Secret Service, CIA (som oppsto etter initiativ fra samme elite), langt på vei Høyesterett samt National Security Agency (NSA) som er knyttet til sikkerhet, overvåking og militær spissforskning.

  Narkotikaproduksjon beskyttet av Norge

  I 1971 erklærte president Richard Nixon USAs “krig mot narkotika”. Det var på det tidspunkt under en halv million tunge narkomane i landet. Tre tiår senere er tallet tidoblet til rundt fem millioner tunge misbrukere og en billion doller av skattepengene er anvendt for å oppnå dette resultatet. Årsaken hevdes å være at narkotika er USAs viktigste handelsvare. Banker, politi, CIA og hele maktapparatet er involvert for å tjene gode penger samt ha mulighet til å kontrollere nabolandene. Nylig har både Bolivia og Venezuela kastet ut den amerikanske ambassadøren ut av sine respektive land fordi ambassadøren har etter seks advarsler fortsatt å støtte Bolivias voldelige opposisjon styrt av den rike eliten i landet.

  Ifølge Cathy O´Brien smugler CIA kokain inn i USA i liksekker og i kroppene til drepte soldater. “Den eneste War on Drugs jeg var vitne til var den krigen CIA startet mot sine konkurrenter på markedet”, forteller hun. I Afghanistan ble USA-støttede opiumsprodusenter fjernet av Taliban. Etter USAs okkupasjon i 2002 er produsentene tilbake igjen, takket være de amerikanske troppenes beskyttelse av narkotikaproduksjonen i Afghanistan – som står bak 90% av verdens opiumproduksjon.

  Dermed kan man spørre seg hvorfor den norske regjeringen har utplassert norske soldater på samme lokasjon. For å beskytte lokalbefolkningen mot Taliban eller beskytte elitens oljeledninger og kyniske produksjon og eksport av narkotika ved hjelp av CIA? Ifølge Aftenposten lukker også NATO øynene for opiumsproblemet i Afghanistan.

  Chemtrails over Norge

  Robert McNamara, USAs forsvarsminister som beordret bruken av Agent Orange i Vietnam, senere sjef for Verdensbanken, har flere ganger uttalt seg i full offentlighet om nødvendigheten av å foreta en kraftig befolkningskontroll. “Å redusere fødselstallet har vist seg umulig eller utilstrekkelig. Derfor må man øke dødelighetsprosenten”, sier han.

  Utslipp via Chemtrails (kjemiske spor) fra fly over Norge antyder en skjult, men observerbar kjemisk-biologisk krig mot den norske befolkning. Den foregår i største hemmelighet – som kun er nødvendig dersom man har noe å skjule.

  Intet regjeringsmedlem i Norge, ingen stortingsrepresentant har noensinne offentlig kommentert fenomenet. Den norske regjerning, militæret eller helsemyndigheter kan ikke være uvitende til irregulære flyvninger som må kreve autorisasjon på høyt nivå.

   

   

  Chemtrails synlig bak en storm som akkurat er i ferd med å gå over. Foto: NASA.

  HAARP i Norge

  HAARP er en forkortelse for High Frequency Active Auroral Research Program (høyfrekvent nordlysforskning) og består av ekstremt kraftige sendere som projiserer mikrobølger opp til flere gigawatts styrke opp i ionsfæren. Bare noen få nordmann har hørt om HAARP-teknologien. Enda færre av dem har hørt om denne teknologiens negative sider for planeten Jorden og dens livsformer. Nesten ingen kjenner til at det finnes HAARP-anlegg på norsk jord.

  HAARP-teknologien er fremtidens teknologi på godt og ondt. Denne militære teknologien holdes skjult og det finnes tegn på at teknologiens onde hensikter har blitt brukt og brukes i dag i Norge. Det er taushet om det hos den norske regjeringen. Mulige ofre eier ikke ord og mangler begrepene for å beskrive hva som har hendt med dem, hevder Maarit M. Hansen i sin bok Tors Hammer.

  Skeptikerne mener at kritikerne av HAARP-teknologien lever i fantasiverden og snakker om science fiction. Men forfatter mener at fremtiden er her nå og dens skyggesider preger allerede livet vårt. Vi er opptatt av hvordan vi kan beskytte oss selv og vår familier.

  De norske HAARP-radarene ligger i Tromsø og på Svalbard. De tilhører EISCAT, et privat internasjonalt vitenskapelig selskap. Disse radarene er ikke under demokratisk kontroll.

   

   

  Satellittbilde av HAARP-anlegget i Tromsø. Foto: Google Earth.

  Statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale 1. januar 2007, snart to år siden, erklærte at Norge er på vei til å få sin egen månelandingsteknologi. Det som færre av oss ante på den tid, hva denne erklæringen egentlig innebar, har nå åpenbart seg. Statsministerens månelandingsteknologi er ensbetydende med våpenteknologi innen klima og miljø. De siste årene har vi i Norge opplevd flere større, kraftigere og plutselige tordenvær, jordskjelv, jordras, steinras og ras i tett trafikkerte veitunneller enn noen gang tidligere. Det har vært flere store branner i rekkehus, eldreboliger osv. Disse er typiske mål for HAARP-våpen. Det er legitimt å spørre om staten Norge har erklært en krig mot intetanende sivilbefolkning.

  Det amerikanske forsvaret bruker nå vår alles naturlige satellitt, månen, som testfelt for HAARP-anlegget i Alaska. Det finnes mistanke om at det er teknologien til denne testingen Stoltenberg siktet til i sin tale. Norge skal være med på å utvikle den virkelige Star Wars–teknologien. Målet er at den virkelige Star Wars-teknologien vil klare å takle utenomjordiske angrep mot Jorden. Men dette er hemmeligstemplet informasjon.

  HAARP er ensbetydende med våpen. Den er en militær våpenteknologi og forskning på våpenteknologi gjennom multinasjonal og global samarbeid mellom tradisjonelle industrialiserte land og underutviklede land som India og Kina. Monopolkapitalismen vil blande seg sammen med økonomien til underutviklede land gjennom samarbeid innen Star Wars-teknologi. Målet for den norske regjeringen, den “humane” hensikten, er å skape en ny global sosial modell for økonomi gjennom våpenindustri innen klima og miljø. Disse nye våpenene er det kun to eller tre av de vestlige land (Tyskland, Storbritannia og USA) som har råd til å anskaffe seg. Norge er bare et testobjekt.

  Den nye tiden betyr for deg og meg at krigen er løftet opp over hodene våre. Kommunikasjonsteknologien og informasjonsteknologien blir brukt i den nye våpenteknologien. Misbruk av denne teknologien oppstår når regjeringer gjennom hestehandel selger sin egen intetanende befolkning som testobjekt for bruk av det multinasjonale militærindustrielle kompleks.

  Relaterte bøker

   

   For et utall andre avsløringer, les bøkene Makten bak makten og Sov, mitt lille Norge.

   Sjekk også ut boka Skjult agenda av Mike Cechanowicz som går helt til bunns i det makteliten står bak.

   Last ned Skjult agenda (.pdf), 141 sider fra 2008.

   Last ned Spillet (.pdf), 20 sider fra 2008, Mikes forløper til Skjult agenda og Livets håndbok.

   Les den norske boka om HAARP-teknologien, Tors Hammer av Maarit M. Hanssen.

   Last ned dokumentet HAARP-teknologi (.pdf), 20 sider av Å. Kaspersen.

  Spre informasjonen videre

  Denne artikkelen skisserer et dystert og utspekulert samfunn som knapt er til å tro, men jeg ser allikevel på fremtiden med optimistiske øyne. Svært mange positive endringer er i ferd med å skje på høyere plan og en lenge etterlengtet politisk endring vil nå forhåpentligvis tre i kraft i USA i løpet av kort tid. Fra nå til 2012 og forbi vil mange ulike synspunkter og innsideavsløringer komme til overflaten. Vi er alle medskapere i vår verden, fra øyeblikk til øyeblikk. Du kan delta bevisst i å skape en lys og positiv fremtid for menneskeheten i felleskap, og arbeide for å vekke opp de sovende og bringe sannheten frem i lyset – hvor enn det måtte lede.

   

  Ingen er mer håpløst undertrykket enn de som feilaktig tror de er fri.

  - Johan Wolfgang von Goethe

   

   

  Fotografi av kometen Hale Bopp. Vil vi se Planet X på samme måte om 3-4 år? Foto: Wade Clark,SkyChasers.net.

  Er vi et offer for en rekke illusjoner eller er vi skarpsindige samfunnsborgere med et ærlig og rederlig styre? Hvis du har den oppfatning at informasjonen i denne artikkelen ikke samsvarer med virkeligheten så kan du fortsette å leve livet som normalt og anta at makteliten i Norge ønsker ditt beste. Om du derimot mener det er et snev av sannhet i informasjonen som fremlegges så er det én bestemt ting du kan gjøre:

  Spre informasjonen til så mange du kan. Tips alle aviser, magasiner, radiokanaler, TV-stasjoner og nettsteder og få de til å skrive om saken. Du kan fritt kopiere denne artikkelen i sin helhet og legge den ut i din blogg, på Nettby, Facebook, i diskusjonsforum eller der du måtte ønske det. Send den gjerne til naboen, slekt, venner, betydningsfulle samfunnspersoner og politikerne. Makteliten vil kollapse når mange nok får vite sannheten!

  La saken synke ned i det dype, sorte kaninhullet – eller gjør din fremtid bedre ved å spre informasjonen videre.

   

   

   

  Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar ellerabonner på RSS-feeden.

   

   

    

   

  OM FORFATTER

  Frank Aune

  Han arbeidet som redaktør i over 9 år for nettmagasinet ITpro.no og har skrevet flere tusen artikler inkludert dyptgående artikler med research over flere måneder. Han er nå ansvarlig redaktør for Nyhetsspeilet.no og er dedikert til å vekke opp gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og finne sin egen sannhet om bevissthet og den ekte virkeligheten. Han står bak konseptet Solsetra.no som er under oppbygging for å være frakoblet samfunnets infrastruktur i sameksistens med frie sjeler fra hele kosmos.

  Kontakt forfatter | Flere artikler av Frank Aune (43) | Forfatters nettsted

   

   

   

   

  RELATERTE ARTIKLER

   


 • http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/10-ting-a-se-opp-for-i-2010/

 • http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/nyhetsspeilet-tv-presenterer-per-aslak-ertresvag/

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/bokanmeldelse-av-ertresvags-sov-mitt-lille-norge-2008/

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/politiker-avslorer-kynisk-maktelite-i-norge/