Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Kurser hos Walter Andrè Råen

Spirituell healer og åndelig veileder men først av alt medmenneske.Energiballansering, healing, chakrahealing, samtaler , reiki, fjernhealing, avspenning, affirmasjoner, meditasjon, rensing av hus og områder, div kurs m.m.Også omreisende virksomhet med behandlinger og div kurs. Diploma in spiritual healing fra Indian Istitute of alternative medicines.Affilliated to the open University for complentary medicines.

Kurs 1 grunnleggende meditasjonsteknikk som helge kurs

Kurs 2 i videregående meditasjon med endel andre tillegsemner som helge kurs

Kurs 3a i healing med endel tilleggemner som helge kurs

Kurs 3b  Kanalisering med endel tileggsemner som helge kurs

Kursene er satt opp slik at man må ha gått kurs nr 1 for å gå kurs nr 2 og kurs 2 for å gå kurs 3 hos meg.

Course s by Walter Andre Råen

Training a basic meditation technique that weekend courses
Course 2 of advanced meditation with some other additional topics such as weekend courses
Course 3a in healing with some additional topics such as weekend courses
Course 3b Channeling with some addition, topics such as weekend courses
 

The courses are set up so that one must have passed courses # 1 to go No. 2 course and course 2 to course 3 with me.

 

Mobil: +(47Norway)  988 04 675 Kun sms eller svarer uten avtale om samtale)

By interest send mail to email: healer@netcom or sms to+47 98804675
 

Helge Kurs holdes hele året untatt i ferier. Ved interesse for kurs og mer info om sted med mer om kurset. send meg mail og om ønske om dato helg gi meg beskjed.
Om mer enn 10 personer på de andre datoene kan jeg sette opp flere kurs. Også andre steder i landet kan settes opp kurs om nok påmeldte og lokaler mulig.

Ved interesse for kurs send mail til healer@netcom.no eller sms til mobil: 988 04 675.

Kan holde foredrag om alternativ behandling og lignende emner ved forespørsel.

Målet med grunnkurset er å lære seg teknikker for å meditere og litt sosialt samvær med likesinnede.

Gjesteboken for Walter sine kursdeltakere

Useriøse beskjeder blir slettet og ip adressen oppsporet og dato klokkeslett notert ned.
Eksempelvis har siste tullmelding "Kim" Ip adresse: 84.211.40.207 og Navn: "Ove"
Ip: 79.160.145.14

Kan og holde kurs på ditt hjemsted ved forespørsel og om dere har sted å holde kurset

 

 

 

Plan for helgekurs

Fredag kl 18.00 til 21.00 

Lørdag og søndag fra kl 12.00-16.00

 Kurs i grunnleggende meditasjonsteknikker ( eventuelt litt viderekommende teknikker.)
(med forbehold om nok påmeldte deltakere for å holde kurs)

Ved interesse for kurs og mer informasjon om sted mm om kurset. send meg mail.

Holder også viderekommen meditasjonskurs med litt healingteknikker, spirituelle sansteknikker telepati, mm

(Kreves å ha gått grunleggende meditasjonskurset)

Ved interesse for kurs send mail til healer@netcom.no eller sms til mobil: 988 04 675.

Pris for 3 dagers helgekurs er kr 2500 pr person.

Kurs i grunnleggende meditasjonsteknikk og litt lære om alternative begreper mm. 
Målet med kurset er å lære seg grunnleggende teknikker for å meditere utvikling og oppgradering av den enkeltes evner og litt sosialt samvær med likesinnede.

 

Kan og holde kurs på ditt hjemsted ved forespørsel og om dere har sted å holde kurset

 

 

Spirituell meditasjon gir best effekt Publisert: 14.09.05 i Alternativ.no Ved å sammenligne meditasjon med og uten spirituelt innhold,har man ved en under- søkelse kommet frem tilat spirituell meditasjongir best effekt. Forskere ved Bowling Green State University i Ohio sammenlignet den mentale og fysiske helseeffekten av meditasjon med et spirituelt fokus, uavhengig av religiøs overbevisning, med meditasjon uten et spirituelt innhold. Resultatene viste at de som praktiserte spirituell meditasjon var mer avslappet og hadde en mer positiv holdning – var i bedre humør. Dessuten var de helt overlegne på smertetoleranse. I undersøkelsen deltok 68 personer. Disse ble delt inn 3 grupper. En gruppe fikk undervisning i spirituell meditasjon, hvor man brukte mantraer som f.eks. ”Gud er kjærlighet”, ”Gud er fred”. En annen gruppe fikk undervisning i ikke-spirituell meditasjon, hvor man brukte mantraer som ”Jeg er lykkelig”, ”Jeg er glad”, mens den tredje gruppen fikk beskjed om kun å slappe av. Meditasjon skulle praktiseres 20 minutter daglig i 2 uker. Både før forsøket og etter de to ukene, undersøkte forskerne humøret til studentene med psykologiske tester. I tillegg gjennomgikk forsøkspersonene en smertetest, som gikk ut på å holde hendene i isvann med kun 2 grader, og holde dem der så lenge man kunne holde ut. Resultatene viste altså at de i gruppen som praktiserte spirituell meditasjon var mer avslappet. De hadde en mer glad/positivt innstilling, og de tolerete smerten nesten dobbelt så lenge som deltagerne i de to andre gruppene. Dermed kan det virke som om spirituell meditasjon gir flere fordeler enn meditasjon uten et spirituelt innhold, mener forskerne ved Bowling Green State University i Ohio, USA. Skrevet av Unni Nordbrenden, Alternativopplysningen - alternativ.no Kilde: New Scientist, Journal of Behavioral Medicine

Meditasjon hjelper hjertepasienter

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 20.09.06

En ny amerikansk studie viser at meditasjon forbedrer helsen til hjertepasienter. Pasienter som deltok i undersøkelsen praktiserte meditasjon 20 minutter daglig i fire måneder og fikk en bedring av blodtrykk og insulin nivå.

-Vi har flere ganger sett at pasienter med høyt blodtrykk har gode resultater etter 3-5 måneder med meditasjon, sier Torleif Sleveland til alternativ.no Han har nylig åpnet et Maharishi Senter i Oslo, hvor det bl.a tilbys kurs i Transcendental Meditasjon.

Amerikanske National Institutes of Health, NIH har bevilget 21 millioner USD til forskning på Transcendental Meditasjon. Denne hjerteundersøkelsen er den del av dette.

Foto : Chance Agrella

Tilsammen 103 pasientene deltok i undersøkelsen. De fikk alle medisinsk behandling, som kolestrolsenkende og medisin for blodtrykket. Pasienter som praktiserte meditasjon hadde bedre resultater enn dem som brukte tilsvarende tid på undervisning, diskusjoner og hjemmearbeid angående stress, kosthold og trening for hjertet.

-Ved å legge meditasjon til den tradisjonelle medisinske behandlingen, så vi sterk nok effekt til å kunne si at dette er et godt tilbud i tillegg til tradisjonell behandling, sier en av forskerne, Noel Bairey Merz ved Cedars-Sinai medisinske senter i Chicago.

Transcendental Meditasjon
Pasientene i studien praktiserte Transcendental Meditasjon, som er en enkel mental teknikk. Teknikken har røtter i India og bygger på gammel tradisjon.

Maharishi Mahesh Yogi brakte denne meditasjonsformen til Norge i 1960, og gjorde teknikken tilgjengelig for moderne mennesker. Transcendental Meditasjon skal virker avslappende, minske stress og gi klarhet, perspektiv og energi.

Selve meditasjonen går ut på å sitte rolig og benytte et mantra eller en tilpasset lyd/tanke. Transcendental Meditasjon er ikke en religion, men en praktisk, mental teknikk som systematisk tar i bruk evner som vi mennesker har latent. Utførelsen av teknikken krever ingen spesiell sittestilling og er ifølge Torleif Sleveland ved Maharishi Senter ikke avhengig av av at utøver er spesielt interessert i filosofi og livsstil.

I løpet av de siste 28 år er det utført over 500 vitenskaplige undersøkelser på virkningene av teknikken Transcendental Meditasjon ved 210 uavhengige universiteter og forsknings-institusjoner i 33 land. 


Referanser:
Division of Cardiology, Department of Medicine, Cedars-Sinai Research Institute, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles USA, 2006.
Maharishi Senter for Opplysthet.

Meditasjon gir den beste hvile

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 23.04.2010
Sliten eller stresset – en høneblund på sofaen gjør godt, men meditasjon ser ut til å gi den beste avspenningen, ifølge forskere ved Universitetet i Trondheim.

Undersøkte hjernebølger
Forskjellige meditasjonsteknikker


Det er mange former for meditasjon og mange gode råd om hvordan man kan stresse ned, for å fungere bedre i hverdagen og forebygge sykdom og plager. Noen med åndelig eller religiøst innhold og andre ikke.

Noen av meditasjonsteknikkene er Buddhistisk meditasjon, Transcendental meditasjon, meditasjon basert på Raja Yoga kunnskapen, Acem meditasjon, Kundalini meditasjon, meditasjon knyttet til yoga, Rudolf Steiners teknikker, forskjellig visualiseringsteknikker innen selvutvikling, osv. Felles for teknikkene er at de skal hjelpe en til å øve opp en bestemt sinnstilstand, som innebærer avslapning. 

Der er gjort en rekke studier som viser at meditasjon kan ha effekt på bl.a mestring av psykiske og kroppslige reaksjoner på stress, behandling av psykiske og psykosomatiske lidelser, som angst, depresjon, kroniske smerter, forhøyet blodtrykk mm.


Undersøkte hjernebølger
Forskere ved NTNU-Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim, har sammen med australske kolleger undersøkt hjernebølger hos folk som slapper av og konkluderer med at meditasjon fungerer bedre enn søvn for å få den beste avspenningen.

-Meditasjon gir dypere avspenning enn vanlig hvile, sier professor Øyvind Ellingsen fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU til forskning.no

Under studien ble hjernebølger målt på erfarne mediterende under hvile og under meditasjon. Studien ble gjort på teknikken Acem-meditasjon.


Forskjellige meditasjonsteknikker
I Acem- meditasjon gjentar man en metodelyd i tankene i sittende stilling med god støtte i korsryggen. Lyden skal gjentas så uanstrengt som mulig og uten bruk av taleorganer. Alt annet som skjer i sinnet, tanker, følelser, stemninger, skal bare få passere uten at man styrer det.

Under andre meditasjonsteknikker fokuserer man f.eks. på på pusten eller på et bilde, på en lyd, eller det kan være en guidet meditasjon, chanting osv. Noen foretrekker å meditere sittende, andre liggende. 

Flere behandlingsmetoder kan også inneholde meditasjon eller avspenningsøvelser som kan sammenlignes med meditasjon, som feks. psykosyntese, feldenkraismetoden, pusteterapi, visualiseringsterapi, livsveiledning, NLP, regresjonsterapi mfl.Referanse:
Lagopoulos, Xu, Rasmussen, Vik, Malhi, Eliassen, Arntsen, Saether, Hollup, Holen, Davanger, Ellingsen: Increased theta and alpha EEG activity during nondirective meditation, The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009 Nov;15(11):1187-92, DOI: 10.1089/acm.2009.0113.

 

Kontaktinnformasjon for  og spirituell healer  Walter André Råen

Lekendal/Tempe 7031 Trondheim Postadresse:Postboks 3622. 7431 Trondheim  

Mobil: +(47Norway)  988 04 675 Kun sms eller svarer uten avtale om samtale)

E- mail: healer@netcom.no

 If interest rate send me mail, By interest send mail to healer@netcom.no or sms to+47 98804675