Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Kurser hos Walter Andrè Råen

Spirituell healer og åndelig veileder men først av alt medmenneske.Energiballansering, healing, chakrahealing, samtaler , reiki, fjernhealing, avspenning, affirmasjoner, meditasjon, rensing av hus og områder, div kurs m.m.Også omreisende virksomhet med behandlinger og div kurs. Diploma in spiritual healing fra Indian Istitute of alternative medicines.Affilliated to the open University for complentary medicines.

Kurs 1 grunnleggende meditasjonsteknikk som helge kurs

Kurs 2 i videregående meditasjon med endel andre tillegsemner som helge kurs

Kurs 3 i grunnleggende healing med endel tilleggemner som helge kurs

Kurs 4 i vidergående healing med endel tileggsemner som hører til som helge kurs

 

Kursene er satt opp slik at man må ha gått ferdig både kurs nr 1 og 2 for å gå kurs 5 eller 3 og 4  hos meg.

Mobil: +(47Norway)  988 04 675 Kun sms eller svarer uten avtale om samtale)

Ved interesse for kurs og mer info om sted med mer om kurset. send meg mail og om ønske om dato helg gi meg beskjed. 
Om mer enn 10 personer på de andre datoene kan jeg sette opp flere kurs. Også andre steder i landet kan settes opp kurs om nok påmeldte og lokaler mulig.

Ved interesse for kurs send mail til healer@netcom.no eller sms til mobil: 988 04 675.

Kan holde foredrag om alternativ behandling og lignende emner ved forespørsel.

Målet med grunnkurset er å lære seg teknikker for å meditere og litt sosialt samvær med likesinnede.

Kan og holde kurs på ditt hjemsted ved forespørsel og om dere har sted å holde kurset

 

 

 

Plan for helgekurs

Fredag kl 18.00 til 21.00 

Lørdag og søndag fra kl 12.00-16.00

 Kurs i grunnleggende meditasjonsteknikker ( eventuelt litt viderekommende teknikker.)
(med forbehold om nok påmeldte deltakere for å holde kurs)

Ved interesse for kurs og mer informasjon om sted mm om kurset. send meg mail.

Holder også viderekommen meditasjonskurs med litt healingteknikker, spirituelle sansteknikker telepati, mm

(Kreves å ha gått grunleggende meditasjonskurset)

Ved interesse for kurs send mail til healer@netcom.no eller sms til mobil: 988 04 675.

Pris for 3 dagers helgekurs er kr 2500 pr person.

Kurs i grunnleggende meditasjonsteknikk og litt lære om alternative begreper mm. 
Målet med kurset er å lære seg grunnleggende teknikker for å meditere utvikling og oppgradering av den enkeltes evner og litt sosialt samvær med likesinnede.

 

Kan og holde kurs på ditt hjemsted ved forespørsel og om dere har sted å holde kurset

Meditasjon sterkere enn morfin

Ny undersøkelse med oppsiktsvekkende resultater.

Forskere fra Wake Forest Baptist Medical Center i North Carolina har påvist at meditasjon kan ha sterk smertelindrende effekt.

Les også: Meditasjon endrer hjernen

I alt femten personer ble undersøkt i eksperimentet hvor meditasjon av typen mindfulness ble anvendt. Metoden går ut på å fokusere på sin egen pust, i tillegg til å gi slipp på tanker og følelser som forstyrrer.

Kraftig effekt

Deltakerne fikk først et kort innføringskurs i meditasjon. Deretter fikk de en varm plate som holdt 50 grader celcius plassert mot sitt høyre ben. Forsøkspersonenes hjerner ble så skannet mens de mediterte - og resultatet var kanskje noe overraskende.

For mens morfin og andre smertestillende medisiner kan gi en reduksjon av smerte på omtrent 25 prosent, opplevde noen av forsøkspersonene at smerten ble redusert med hele 93 prosent.

Gjennomsnittlig lå reduksjonen på 40 prosent i forhold til hvor intens smerten føltes, og 57 prosent i forhold til hvor ubehagelig den opplevdes.

Reduksjonen kunne også måles på hjerneskanningen.

Todelt effekt

Meditasjonsmetoden som ble anvendt fungerer på to måter - den demper noen områder i hjernen, mens den stimulerer andre. Noen områder i hjernen kan kontrollere smerte, slik at den oppfattes svakere. Meditasjon aktiverer nettopp disse områdene.

Professor ved Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk ved NTNU, Øyvind Ellingsen, sier til forskning.no  at dette forklarer hvorfor vi opplever mer smerte dersom vi er engstelige.

- Motsatt vil man oppleve mindre smerte hvis man er avslappet. Det utnytter legene blant annet ved å informere godt før en operasjon, slik at pasienten føler seg trygg, sier Ellingsen.

Vanlig praksis
 

Ellingsen har selv undersøkt hvor meditasjon kan påvirke hjerneaktivitet. I hans forsøk ble ACEM-metoden, Norges mest brukte og anerkjente avspenningsmetode, anvendt.

- Foreløpig har vi ingen studier der de forskjellige meditasjonsformene har vært sammenlignet, men ut fra erfaringer fra personer som har lært metoden, har vi grunn til å tro at virkningen på hjernen er omtrent den samme, sier han.

Han påpeker at meditasjon er en vanlig måte å praktisere på ved for eksempel Massachusetts General Hospital i Boston.

- Meditasjon brukes i det man kaller komplementære behandling av belastningslidelser og sammensatte lidelser, hvor man regner med at stress spiller en viktig rolle.

 

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/110411/meditasjon-sterkere-enn-morfin

Meditasjon endrer hjernen

Meditasjon kan endre hjernens struktur på 8 uker.

Å delta i et 8 uker langt meditasjonsprogram later til å skape målbare endringer i hjerneregioner som er knyttet til hukommelse, selvoppfatning, empati og stress, melder EurekAlert!

Det går frem av en studie som skal offentliggjøres i tidsskrifter Psychiatry Research: Neuroimaging i slutten av måneden. Forfatterne av studien har gransket meditasjonens effekt på hjernens små grå.

- Selv om meditasjon assosieres med en følelse av fred og fysisk avslapning har utøverne lenge hevdet at meditasjon også gir kognitive og psykologiske fordeler som varer utover dagen, sier Sara Lazar, som har ledet studien.

- Studien viser at endringer i hjernestruktur kan ligge bak noen av disse forbedringene, og at folk ikke bare føler seg bedre fordi de slapper av.

 

Endrer strukturer

Tidligere studier fra hennes og andre grupper har påvist strukturelle forskjeller i hjernen til mennesker som har drevet med meditasjon lenge og dem som ikke har noen erfaring med meditasjon. Man ser at områder i hjernen knyttet til oppmerksomhet og følelser er større hos dem som mediterer mye. Men disse undersøkelsene dokumenterte ikke at forskjellene faktisk ble skapt av meditasjon.

I den ferske studien har man tatt MR-bilder av hjernestrukturen til de 16 som deltok i undersøkelsen to uker før og etter at de deltok i det 8 uker lange Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) –programmet ved universitetet i Massachusetts.

I tillegg til ukentlige møter der de praktiserte oppmerksomhetsmeditasjon, der man fokuserer på ikke-dømmende oppmerksomhet i forhold til følelser, sansing, og sinnstilstand, mottok deltakerne lydbåndopptak med instrukser for guidet meditasjon og ble bedt om å notere hvor mye tid de brukte på meditasjonen daglig. MR-bilder ble også tatt av en kontrollgruppe som ikke mediterte.

- Lett formbar

De som deltok i meditasjonsgruppene fortalte at de tilbrakte gjennomsnittlig 27 minutter hver dag der de øvde på oppmerksomhetsmeditasjon. Svarene deres på spørreskjemaer tydet på betydelige forbedringer sammenlignet med før kurset.

Analysen av MR-bildene viste en økning av tettheten av hjerneceller i hippocampus, som er viktig for læring og hukommelse, og i hjernestrukturer som assosieres med selvbevissthet, medlidenhet og evnen til selvinnsikt. Deltakerne meldte om reduksjon i stressnivå, som også ble knyttet til mengden hjerneceller i amygdala, som spiller en rolle i forhold til engstelse og stress.

- Det er spennende å se hvor lett formbar hjernen er, og at man ved å praktisere meditasjon kan spille en aktiv rolle i å endre hjernen på en måte som kan forbedre velvære og livskvalitet, sier Britta Hölzel, en av forfatterne av rapporten.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/vitenskap/110121/meditasjon-endrer-hjernen

 

 

Spirituell meditasjon gir best effekt Publisert: 14.09.05 i Alternativ.no

Ved å sammenligne meditasjon med og uten spirituelt innhold,har man ved en under- søkelse kommet frem tilat spirituell meditasjongir best effekt. Forskere ved Bowling Green State University i Ohio sammenlignet den mentale og fysiske helseeffekten av meditasjon med et spirituelt fokus, uavhengig av religiøs overbevisning, med meditasjon uten et spirituelt innhold. Resultatene viste at de som praktiserte spirituell meditasjon var mer avslappet og hadde en mer positiv holdning – var i bedre humør. Dessuten var de helt overlegne på smertetoleranse. I undersøkelsen deltok 68 personer. Disse ble delt inn 3 grupper. En gruppe fikk undervisning i spirituell meditasjon, hvor man brukte mantraer som f.eks. ”Gud er kjærlighet”, ”Gud er fred”. En annen gruppe fikk undervisning i ikke-spirituell meditasjon, hvor man brukte mantraer som ”Jeg er lykkelig”, ”Jeg er glad”, mens den tredje gruppen fikk beskjed om kun å slappe av. Meditasjon skulle praktiseres 20 minutter daglig i 2 uker. Både før forsøket og etter de to ukene, undersøkte forskerne humøret til studentene med psykologiske tester. I tillegg gjennomgikk forsøkspersonene en smertetest, som gikk ut på å holde hendene i isvann med kun 2 grader, og holde dem der så lenge man kunne holde ut. Resultatene viste altså at de i gruppen som praktiserte spirituell meditasjon var mer avslappet. De hadde en mer glad/positivt innstilling, og de tolerete smerten nesten dobbelt så lenge som deltagerne i de to andre gruppene. Dermed kan det virke som om spirituell meditasjon gir flere fordeler enn meditasjon uten et spirituelt innhold, mener forskerne ved Bowling Green State University i Ohio, USA. Skrevet av Unni Nordbrenden, Alternativopplysningen - alternativ.no Kilde: New Scientist, Journal of Behavioral Medicine

Meditasjon hjelper hjertepasienter

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 20.09.06

En ny amerikansk studie viser at meditasjon forbedrer helsen til hjertepasienter. Pasienter som deltok i undersøkelsen praktiserte meditasjon 20 minutter daglig i fire måneder og fikk en bedring av blodtrykk og insulin nivå.

-Vi har flere ganger sett at pasienter med høyt blodtrykk har gode resultater etter 3-5 måneder med meditasjon, sier Torleif Sleveland til alternativ.no Han har nylig åpnet et Maharishi Senter i Oslo, hvor det bl.a tilbys kurs i Transcendental Meditasjon.

Amerikanske National Institutes of Health, NIH har bevilget 21 millioner USD til forskning på Transcendental Meditasjon. Denne hjerteundersøkelsen er den del av dette.

Foto : Chance Agrella

Tilsammen 103 pasientene deltok i undersøkelsen. De fikk alle medisinsk behandling, som kolestrolsenkende og medisin for blodtrykket. Pasienter som praktiserte meditasjon hadde bedre resultater enn dem som brukte tilsvarende tid på undervisning, diskusjoner og hjemmearbeid angående stress, kosthold og trening for hjertet.

-Ved å legge meditasjon til den tradisjonelle medisinske behandlingen, så vi sterk nok effekt til å kunne si at dette er et godt tilbud i tillegg til tradisjonell behandling, sier en av forskerne, Noel Bairey Merz ved Cedars-Sinai medisinske senter i Chicago.

Transcendental Meditasjon
Pasientene i studien praktiserte Transcendental Meditasjon, som er en enkel mental teknikk. Teknikken har røtter i India og bygger på gammel tradisjon.

Maharishi Mahesh Yogi brakte denne meditasjonsformen til Norge i 1960, og gjorde teknikken tilgjengelig for moderne mennesker. Transcendental Meditasjon skal virker avslappende, minske stress og gi klarhet, perspektiv og energi.

Selve meditasjonen går ut på å sitte rolig og benytte et mantra eller en tilpasset lyd/tanke. Transcendental Meditasjon er ikke en religion, men en praktisk, mental teknikk som systematisk tar i bruk evner som vi mennesker har latent. Utførelsen av teknikken krever ingen spesiell sittestilling og er ifølge Torleif Sleveland ved Maharishi Senter ikke avhengig av av at utøver er spesielt interessert i filosofi og livsstil.

I løpet av de siste 28 år er det utført over 500 vitenskaplige undersøkelser på virkningene av teknikken Transcendental Meditasjon ved 210 uavhengige universiteter og forsknings-institusjoner i 33 land. 


Referanser:
Division of Cardiology, Department of Medicine, Cedars-Sinai Research Institute, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles USA, 2006.
Maharishi Senter for Opplysthet.

Meditasjon gir den beste hvile

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 23.04.2010
Sliten eller stresset – en høneblund på sofaen gjør godt, men meditasjon ser ut til å gi den beste avspenningen, ifølge forskere ved Universitetet i Trondheim.

Undersøkte hjernebølger
Forskjellige meditasjonsteknikker


Det er mange former for meditasjon og mange gode råd om hvordan man kan stresse ned, for å fungere bedre i hverdagen og forebygge sykdom og plager. Noen med åndelig eller religiøst innhold og andre ikke.

Noen av meditasjonsteknikkene er Buddhistisk meditasjon, Transcendental meditasjon, meditasjon basert på Raja Yoga kunnskapen, Acem meditasjon, Kundalini meditasjon, meditasjon knyttet til yoga, Rudolf Steiners teknikker, forskjellig visualiseringsteknikker innen selvutvikling, osv. Felles for teknikkene er at de skal hjelpe en til å øve opp en bestemt sinnstilstand, som innebærer avslapning. 

Der er gjort en rekke studier som viser at meditasjon kan ha effekt på bl.a mestring av psykiske og kroppslige reaksjoner på stress, behandling av psykiske og psykosomatiske lidelser, som angst, depresjon, kroniske smerter, forhøyet blodtrykk mm.


Undersøkte hjernebølger
Forskere ved NTNU-Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim, har sammen med australske kolleger undersøkt hjernebølger hos folk som slapper av og konkluderer med at meditasjon fungerer bedre enn søvn for å få den beste avspenningen.

-Meditasjon gir dypere avspenning enn vanlig hvile, sier professor Øyvind Ellingsen fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU til forskning.no

Under studien ble hjernebølger målt på erfarne mediterende under hvile og under meditasjon. Studien ble gjort på teknikken Acem-meditasjon.


Forskjellige meditasjonsteknikker
I Acem- meditasjon gjentar man en metodelyd i tankene i sittende stilling med god støtte i korsryggen. Lyden skal gjentas så uanstrengt som mulig og uten bruk av taleorganer. Alt annet som skjer i sinnet, tanker, følelser, stemninger, skal bare få passere uten at man styrer det.

Under andre meditasjonsteknikker fokuserer man f.eks. på på pusten eller på et bilde, på en lyd, eller det kan være en guidet meditasjon, chanting osv. Noen foretrekker å meditere sittende, andre liggende. 

Flere behandlingsmetoder kan også inneholde meditasjon eller avspenningsøvelser som kan sammenlignes med meditasjon, som feks. psykosyntese, feldenkraismetoden, pusteterapi, visualiseringsterapi, livsveiledning, NLP, regresjonsterapi mfl.Referanse:
Lagopoulos, Xu, Rasmussen, Vik, Malhi, Eliassen, Arntsen, Saether, Hollup, Holen, Davanger, Ellingsen: Increased theta and alpha EEG activity during nondirective meditation, The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009 Nov;15(11):1187-92, DOI: 10.1089/acm.2009.0113.

 

Kontaktinnformasjon for  og spirituell healer  Walter André Råen

 Trondheim  

Mobil: +(47Norway)  988 04 675 Kun sms eller svarer uten avtale om samtale)

E- mail: healer@netcom.no

 If interest rate send me mail, By interest send mail to healer@netcom.no or sms to+47 98804675