Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

De 72 Hellige Masters av Gud: Du kan kalle på for hjelp i dine  bønner og meditasjoner

Min elskede lesere, for din nytelse og oppbyggelse jeg deler med deg "Den Hellige Masters of GOD" å påkalle om hjelp i deres bønner og meditasjoner. Det er åpenbart et uendelig antall av vesener som kan kalles opp på i Guds uendelige Universe, men disse 72 er de mest vanlige og kjente fra en syntese synspunkt. Gud er ikke begrenset, og heller ikke er du , så hvis flere kommer til hjernen kan du gjerne legge dem til i listen din!

Gud, Kristus, den hellige Ånd, Ditt eget Mektige Jeg Er Nærvær, ditt Høyere Selv

Melchizedek

The Mahatma (Avatar av Synthesis)

Erkeengel Metatron

Erkeenglene Michael og Faith

The Divine Mother

Hans Hellighet, Herren Sai Baba

Lord Buddha, Planetary Logos

Lord Maitreya, Planetary Kristus

Saint Germain, den Mahachohan

Allah Gobi, i Manu

Helios og Vesta, den Solar Logos

Melchior, den galaktiske Logos

Herre Sirius, lederen av The Great White Lodge

Herre Arcturus og Lady av Arcturus, leder for Arcturian Civilization

Sanat Kumara

Vywamus, den høyere Aspekt av Sanat Kumara

Lenduce, den høyere Aspekt av Vywamus

Commander Ashtar og Ashtar Command

Den Erkeenglene og Angels av Guds lys

Elohim Råd for Guds lys

The Six Kumaras (Buddhas aktivitet)

Den Moder Jord

Pan

Den Karmisk Styret

Mor Mary

Quan Yin

Isis

Moses

Mohamed

El Morya, Chohan av det første Ray

Kuthumi, Chohan av den andre Ray

Djwhal Khul, leder av Indre Plane andre Ray Syntese Ashram (:   http://www.uriel.com/knowledge/Tibetan/ )

Serapis Bey, Chohan av den tredje Ray

Paul det venetianske, Chohan av fjerde Ray

Hilarion, Chohan av Fifth Ray

Sananda, Chohan det sjette Ray

Lady Portia, Chohan av den syvende Ray

Pallas Athena

Master Lanto

Lady Nada

Babaji

Paramahansa Yogananda

The Great Divine direktør

The Silent Watchers

Dr. Lorphan og det galaktiske Healers fra Sirius

Arkhangelsk Sandalphon

Lady of the Sun

Lady av Light

Ganesha

Hanuman

Rama

Krishna

Ramakrishna

Mor Teresa

Thoth / Hermes

Andre Ray Erkeenglene, Jophiel og Christine

Tredje Ray Erkeenglene, Chamuel og Charity

Fjerde Ray Erkeenglene, Gabriel og Hope

Femte Ray Erkeenglene, Raphael og mor Mary

Sjette Ray Erkeenglene, Uriel og Aurora

Seventh Ray Erkeenglene, Zadekiel og Ametyst

Først Ray Elohim, Hercules og Amazonia

Andre Ray Elohim, Apollo og Lumina

Tredje Ray Elohim, Heros og Amora

Fjerde Ray Elohim, renhet og Astrea

Femte Ray Elohim, Cyclopea og Virginia

Sjette Ray Elohim, fred og Aloha

Seventh Ray Elohim, Arcturus og Victoria

Den Hyos Ha Koidesh

De 24 eldre som Surround for nådens trone

Medskaper råd Tolv på tre hundre og femtiandre nivå av Guddommelighet

 

The 72 Holy Masters of God: To Call on for Help in Your Prayers and Meditations

My Beloved Readers, for your enjoyment and edification I share with you "The Holy Masters of GOD" to call upon for help in your Prayers and Meditations. There are obviously an infinite numbers of beings that can be called on in GOD's Infinite Universe; however, these 72 are the most common and well-known from a synthesis point of view. GOD is not limited and neither are you, so if more come to mind please feel free to add them to your list!

GOD, Christ, Holy Spirit, Your own Mighty I Am Presence, Your Higher Self

Melchizedek

The Mahatma (Avatar of Synthesis)

Archangel Metatron

Archangels Michael and Faith

The Divine Mother

His Holiness, the Lord Sai Baba

Lord Buddha, the Planetary Logos

Lord Maitreya, the Planetary Christ

Saint Germain, the Mahachohan

Allah Gobi, the Manu

Helios and Vesta, the Solar Logos

Melchior, the Galactic Logos

The Lord of Sirius, the Head of The Great White Lodge

The Lord of Arcturus and Lady of Arcturus, the Head of the Arcturian Civilization

Sanat Kumara

Vywamus, the Higher Aspect of Sanat Kumara

Lenduce, the Higher Aspect of Vywamus

Commander Ashtar and the Ashtar Command

The Archangels and Angels of the Light of GOD

The Elohim Councils of the Light of GOD

The Six Kumaras (Buddhas of Activity)

The Earth Mother

Pan

The Karmic Board

Mother Mary

Quan Yin

Isis

Moses

Mohamed

El Morya, Chohan of the First Ray

Kuthumi, Chohan of the Second Ray

Djwhal Khul, Head of the Inner Plane 2nd Ray Synthesis Ashram (: http://www.uriel.com/knowledge/Tibetan/  )

Serapis Bey, Chohan of the Third Ray

Paul the Venetian, Chohan of the Fourth Ray

Hilarion, Chohan of the Fifth Ray

Sananda, Chohan of the Sixth Ray

Lady Portia, Chohan of the Seventh Ray

Pallas Athena

Master Lanto

Lady Nada

Babaji

Paramahansa Yogananda

The Great Divine Director

The Silent Watchers

Dr. Lorphan and the Galactic Healers from Sirius

Archangel Sandalphon

Lady of the Sun

Lady of the Light

Ganesha

Hanuman

Rama

Krishna

Ramakrishna

Mother Teresa

Thoth/Hermes

Second Ray Archangels, Jophiel and Christine

Third Ray Archangels, Chamuel and Charity

Fourth Ray Archangels, Gabriel and Hope

Fifth Ray Archangels, Raphael and Mother Mary

Sixth Ray Archangels, Uriel and Aurora

Seventh Ray Archangels, Zadekiel and Amethyst

First Ray Elohim, Hercules and Amazonia

Second Ray Elohim, Apollo and Lumina

Third Ray Elohim, Heros and Amora

Fourth Ray Elohim, Purity and Astrea

Fifth Ray Elohim, Cyclopea and Virginia

Sixth Ray Elohim, Peace and Aloha

Seventh Ray Elohim, Arcturus and Victoria

The Hyos Ha Koidesh

The 24 Elders that Surround the Throne of Grace

The Co-Creator Council of Twelve at the 352nd Level of Divinity