Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Stener

AZURITT:
Azuritten står for selve broen ,skrittet herfra og videre frem og ut.Hjelper deg til å sette ord på følsene og de innerste ønsker.Den er et symbol på indre visdom ,intuisjon,sensitivitet,okkultisme og clairvoyans.Åpner for guddommelig viten og deg som kanal.dine healende og klarsynte evner blir forsterket av denne stenen.

ANGELITT:
gir klarhet ,virker avstressende- en virkelig "kose sten".Viser deg veien fremover på en kjærlihets full måte og hjelper deg til å følge denne .Gir deg bedre kontakt med din høyere bevisthet og åpner for kommunikasjon på et høyere plan.

APACHETÅRE:
Viser at gjennom mørket ser en lyset. Forløser gammel sorg-bringertilgivelse og håp. En god integrasjons,konsentrasjons,og kanaliseringsten.Hjelper mot spenninger og hodepine.chakra:rot.affirmasjon

AMAZONITT:
hjelper oss å sette navn på behovene våre og til å uttrykke dem.Gir innsikt i hva som er dårlige vaner og hjelp til å endre dette.gir indre balanse.Brukes i olje ved reumatiske lidelser.Affirmasjon:Jeg velger å vise hvem jeg er ,og mitt hjerte fylles av mot.

Aragonit, Brun

En rødbrun sten som består af kalciumcarbonat.
Med den brune aragonit kan du ha tusen baller  i luften på samme tid, den gir skarphet i tanken og overblikk over følelsene. Den gjør os i stand til at utrykke oss klart og presist så vi får konnunisert hva vi mener og føler.

Den går spesielt in og påvirker de nedre centre og hjelper os med at finne jordforbindelsen. Den er også god mot smerter i maveområdet.

BERGKRYSTALL:
Bergkrystall har fått sitt navn etter det greske ordet krystallos, som betyr is. Grekerne trodde, at den fargeløse kvartsen var is, som var frosset av gudene og aldri ville tine. Bergkrystaller finnes i hele verden, og er faktisk den hyppigst forekommende mineralet på jordens overflate. De beste krystallene finnes i de sveitsiske og franske alper, men den viktigste lokaliteten er Brasil.

Bergkrystallen symboliserer menneskets vekst, sannhet, visdom, overblikk og harmoni. Skaper energi og åpner opp for det gode og positive. Stimulerer våre intuitive evner og avbalanserer yin og yang. Den inneholder alle regnbuens farger derfor er dens virkning så mangesidet, og den kalles derfor for "steinen over alle steiner".
 

BLONDEAGAT.
Styrker egenverdet. Beroliger, renser, gir trygghet og overblikk. Den vil hjelpe deg til å skjelne vesentlig fra uvesentlig. Bearbeider vår utålmodighet. Fysisk: Virker febernedsettende og gir lindring ved forbrenninger. Spesielt egnet ved magesår. Kombinasjon: Blondeagat + Blå Topas forsterker din evne til å uttrykke hvem du er. Du vil fremstå veloverveid og overbevisende. Chakra: Hals og solar plexus. Bemerk: Blondeagaten er ofte en innfarget agat. Affirmasjon: Når jeg tør vise hvem jeg er, vil andre møte meg med varme og forståelse. Nøkkelord: Egenverd, støhet og beroligelse.

CITRIN.
Selvsikkehet og sinnsro.gir klar hjerne.gir ro,overblikk,realitetssans og nyskapende og kreativ tankegang.
påvirker solarplexus

DALMATINER STEN:
øker arbeidslysten og gir deg evnen til å rekke alt til rett tid .
Demper allergiske reasjoner. Hjelper oss også til å se de følsene som vi til nå har lagt lokk på du får kontakt med din personlige kraft og hvordan du bruker den positivt.Kan brukes for å beskytte energifeltet ditt. Hjelper motbetennelser og muskellidelser. affirmasjon: Jeg gir nå slipp på alle uønskede energier.

FALKEØYE
Er energirik, styrker viljen og selvtilliten, gir beskyttelse, reduserer undervurdering av en selv, usikkerhet, tvil, bekymringer, sjalusi, misunnelse, spisevegring, trassighet, er beroligende, styrker følsomhet og intuisjon, kombinerer ånd og materie. Fremmer konsentrasjonen, jorder, balanserer energier, gir indre styrke og øker kreativiteten.
 

Fluoritt: Fokuserer, presiserer og sender energi. Styrker psykiske evner. Brukes til å forstå, inspirere, igangsette og samle energi om noe spesielt. Påvirker tredje øye.
 

FLUORITT, GRØNN.
Psykiske og følses messige integrasjon.Du får muligheter til å hente den energien du binder opp i "uavsluttede"konflikter og igjen føle deg som et helt menneske.Chakra Hjerte .affirmasjon.sannheten skal jeg finne hos meg selv.

Fuchsit med Rubin
Verkar expanderande på medvetandet, ger rymlighet.Ger en känsla av nytt liv, idéer och motivation. Löser spänningar i hela kroppen. Stärker hjärtat och blodcirkulationen. Bra mot trötthet och kalla fötter. Ger dig självaktning och jordförbindelse.

Rotchakra.

GIRASOLKVARTS(SOLSIKKEKVARTS):
Optimisme,åpenhet og glede .fremmer positive tanker,ideelltil affirmasjoner.Vender sinnet som solsikken ,mot lyset,og vekkerditt indre lys.Forsterker lysets kraft i alle stener.brukes ved begynnende innfluensa .chakra: Alle ,men serlig hals.Affirmasjon.Der lyset er ,er jeg.

GUL AVENTURIN:
Virker vitaliserende,som en kjærligog oppmuntrende klapp på skulderen.God ved ubalanser i lever,milt og bukspyttkjertelen.Chakra:hara,solarplexus.affirmasjon:jeg er målbevist og motivert.

HEMATITT: (blodstein)
Hematitt, eller blodstein som den kalles i Norge, kommer av det greske ordet "hema", som betyr blod, og fargen på steinen er metallblå. Steinen ble brukt som amulett, for å stanse blødninger. Soldater hadde en amulett med seg i krig, som de brukte på sårskader, og som en styrkende amulett.
Moderne forskning viser at blodstein inneholder koagulerende jernforbindelse, og at den er den viktigste jernmalmen i verden.
alle kulturer har vært enige om at blodsteinen motvirker dagdrømmer og skjerper oppmerksomheten. Åltså, steinen hjelper oss med å holde beina på jorda.
Blodstein er et mineral som vi kan finne flere plasser i Norge, som f.eks. i Oppdal. Blodstein er kan vi finne lett vest for Drivdalen. Det er vanskelig å finne slik stein som kan slipes.
Hvis man knuser stein til fint pulver får det en blorød farge. Det oppdaget de alleredet i oltiden.

Hensikten til blodstein, er:
- arbeidsmessig suksess
- helberedelse
- fysisk styrke
- jording
- penger, velstand
- magiske krefter
- mot

HOWLITT:
Spillet mellom den sorte og hvite fargen ,fører oppmerksomheten vår på det gode og det onde,på lyset og på mørket.Begge fargene inneholder alle andre farger.også hverandres.Howlittwn lærer oss,at vi rommer begge bestanddeler.at både det onde og gode er skapt av oss og i oss selv.Vår verden er som vi skaper den !Aktiverer det tredje øye ,og gir oss en dypere forståelse av verden.

KALSEDON BLÅ:
Hjelper deg til å gi uttrykk for dine meninger på en rolig og veloverveidmåte,og til å sette grenser .Den gir deg det nødvendige overblikket og hjelp til å bevare deg selv og situasjonen inntakt.
du åpner hjerte ditt.Med blå kalsedon som ledsager blir det lettere å velge å finne den løsningen som er riktig for deg.Du føler deg sikker når du velger eller velger bort noe .Hjelper deh til å bearbeide utolmodighet og iritasjon.gir en fin start eller avsluttning på dagen.

KARNEOL:
Styrker familiesamholdet, beskytter mot ulykker. Gir utholdenhet, entusiasme, glede over det å være til, og evne til å komme ut over selvundertrykkelse.
Fysisk: God mot seksuelle ubalanser, blodforgiftning, infeksjoner og underlivssmerter. Kombinasjon: Karneol + Månesten for fruktbarhet. Chakra: Hara Affirmasjon: Alt i livet mitt er balanse.
Nøkkelord: Samhold.
Karneol - fra latin, Carne el. kjøtt.
Kryptokrystallinsk kvarts (kalsedon), silisiumdioksid; alltid gjennomskinnelig, rødbrun. Historisk bruk: På grunn av rødfargen anbefalt brukt mot blodsykdommer, samt for ådempe betennelser og sinne. StEnen blir ansett for å være samlende, motiverende, stimulerende, fordriver apati, gir økt fysisk energi og personlig kraft, fremkaller medfølelse, stimulerer bevisstheten om nuet.

kyanit\cyanit
Du dras till denna sten därför att:
Du söker efter ärliga svar i din utveckling, du vill ha stöd och uppmuntran.
Den här stenen visar på:
Att du nu bejakar glädjen inom dig…Att du är inne i en fas där du är medveten om dig själv som andlig individ och att du väljer nya sätt att utrycka dig på, att nå ut på.

Denna sten får dig att ta tag i dig själv på ett helt nytt och annorlunda sätt, den frigör dina egna begränsningar om hur du kan utrycka dig. Den stärker dina drömmar, både dag (önske/fantasi) och nattdrömmar till vägledning ifrån deras budskap till visualiseringar och förstärkning av din redan medvetna andlighet. Den stärker ditt andliga medvetande och får dig att vara mer självständig, lita till din egen kraft.

LAPIS LAZULI:
Regnat som en hellig sten og himmelsten .Gir en følse av ro ogtrygghet samt en forventning av noe ukjent og stort som vil åpenbares for en.Gir klarhet jobber på hals og tredje øye.Gull flekkene gir forbindelse til kronechakra.fremmer astral reiser ,visualiseringer og en forståelse for åndelige fenomener.Konsentrasjon.

MÅNESTEN GRØNN:
Evnen til å kanalisere ,løsrive seg fra sitt eget ego,frigjøre seg fra soine moderbindinger.fysisk:uballanser i underlivet.chakra:hjerte ,hals,krone .Affirmasjon:Jeg healer min indre moderenergi

MOLDAVITT:
Transformasjon,telepati.romfolksenergi.Healing av jorden .Ved psykiske lidelser og avsluttende situasjoner.Påvirker hjerte og krone chakra.

MALAKITT:
Fra gresk, malache el. kattostblad. Farge: Kraftig grønn med karakteristiske bånd og sirkler. Smertelindrende, beroligende, fremmer indre fred og medfølelse, balanserer den fysiske kroppen, antidepressiv, egner seg meget godt til meditasjon og drømmearbeid, rensende –

OBS: forsterker rådende sinnsstemning.Historisk bruk: Ansett som en meget verdifull talisman for barn.
Skulle beskytte mot fall og varsle om overhengende fare ved å
gå i stykker. Nøkkelord: Lindrende, beroligende, fremmer indre fred og medfølelse,
balanserer den fysiske kroppen, antidepressiv, utmerket til meditasjon
og drømmearbeid, rensende, forsterker rådende sinnstemninger. Chakraer: Solar plexus, hjerte.

Pyritt:
Heter på godt norsk svovelkis.
Denne steinen symboliserer trygghet og selv erkjennelse. Steinen hjelper fysisk mot astma og bronkitt.

Stimulerer intelligensen. Styrker forbindelsen mellom logisk tanke, følelser og kreativitet. Forbedrer kommunikasjon med andre. Er beroligende. God ved meditasjon.
Chakra: alle

Serpentin:
Serpentin fremmer følelsene våre, en stein som er fin ved regresjon og meditasjon. Serpentinen kan også skape kontakt med din indre kvinne. Stimulerer hjerte, lunger og hypofyse. God mot kvalme.

Hjelper med å få følelsene til overflaten ,skille mellom det vesentlige og uvesentlige. Skaper
kontakt med feminine sider. God ved meditasjon.
Chakra:4 og 6.

STJERNESTEN:
Stjernesten er i virkeligheden ikke sten men glass med innstøpt kobberstøv. Den er kobberfarvet og med en masse små glimtende stjerner inn i.
Den varmer og harmoniserer, og den har især en god virkning på hara- og rotchakra.

Den lindrer muskelsmerter og gikt. Den kan ikke brukes i drikkeessenser på grunn av kobberinnholdet


Denne stenen ligner i første øyekast en meget perfekt solsten,og er fantastisk nydelig-noe som i seg selv har innflytelse på våre sinn.Stjernestenen stammer fra italia,Den er fremstilt av glass med innhold av metalpulver,som består av kobber,
Stjernestenens innhold av kobber gjør at den har virkning på kroppen og sinnet,den gir psykisk og fysisk styrke,den lleder og fordeler energi og har en varmende,harmoniserende,oppbyggende og lindrene effekt.
Kobber er et mineralsk grnnstoff som som inngår i byggesten i kroppen og medvirker i fordøyelsen og stoffskifte prossesene
Dette mineralet skal sammen med andre mineraler hvere tilstEde for at kroppen skal ta opp vitaminer
har du en stjernesten i sammlingen ,ikke la være å bruke den selv om den kunn er glass,for den inneholder jo som sagt også kobber,
føler du at den gjør deg trygg og rolig,så bruk den til detfor den vil da virke sånn på deg.
stjernestenen vil styrke din kropp og ditt sinn,den vil lindre muskelsmerter og gikt.
nøkkelord:varme og styrke
 

SODALITT:
Sodalitten er en igangsettende sten som hjelper deg til å overskride grenser og til å gi slipp på frykt og skyld.
Avbalanserer dine mannlige og kvinnelige energier.Fysisk: Styrker lymfesystemet. God mot halsbetennelse og katarr.
Kombinasjon: Amazonitt + Sodalitt til avbalansering av den indre mann og kvinne. Chakra: Hals, hara. Affirmasjon: For hver grense jeg overskrider, kommer jeg næremere mitt sanne jeg. Nøkkelord: Grenseoverskridelse
 

SNEFNUGG OBSIDIAN:
Gir oss kontakt med det som er meningen med vår tilværelse ,hjelper osstil¨å sette de rette målene og til å nå dem .God ved visualisering.Renserlever for giftstofer,god ved gikt og spenninger.

RAV:
Rav absorberer negative vibrasjoner og hjelper kroppen til å helbrede seg selv. Den varmer, lindrer fysiske og psykiske smerter og gir livskraft. Fysisk: Ved luftveislidelser og menstruasjonskramper. Kombinasjon: Rav + Malakitt + Solsten til fysisk healing. Rav + Citrin ved åndedrettsproblemer. Chakra: Hara. Affirmasjon: Jeg finner ro og balanse i livet. Nøkkelord: Fysiske manifestasjoner.
 

RHODONITT:
Demper ouro og forvirring og jobber godt sammen med Citrin.Den renser hjertesenteret vårtraskere.Angst og traumer kan avhjelpes med Rhodonittens energi.Den hjelper til slik at kjærliheten vil seire.Bruk den ved affirmasjon og mantraer.rhodonitt vil sende de gjennom hjerte og forsterke virkningen.

Calcit, Rosa

Calcit består af kalciumkarbonat.
Den røde farve henviser til rodcentret og det halvgennemsigtige til pandecentret. Den sender lys og kærlighed hele vejen igennem os og sørger samtidig for at vi beholder jordforbindelsen. Den integrerer derved vore tanker og følelser med det fysiske.

Det er en rigtig englesten og den kan være med til at åbne for klarsyn.
 

ROSENKVARTS:
Kvartsfamilien, siisiumdioksid; alltid lyserød. Historisk bruk: Symbol på kjærlighet og skjønnhet.
I oldtidens Egypt ble masker skåret ut av rosenkvarts,
brukt til å forskjønne huden. Nøkkelord: Uforbeholden kjærlighet (til oss selv eller andre)
fred, bra for barn, følelsesmessig støtte, positiv, mottakelig,
økt selvrespekt, trøstende, frigjør overflødig væsker og
urenheter fra kroppen, den er nesten å regne som den ultimate
universal sten.
 

TIGERØYE :
Gir skarpsindighet,overblik og klar tabkegang.Finner frem til kjernen av problemet og gir jordforbindelse på et høyere plan.Får sannheten frem og gjør oss oppmerksom på sakens rette sammenheng.Tigerøye gir mot til og fortsett og tar bort våre bekymringer.

TURKIS.
Er en mesterhealer og hjelper best på fysiske sykdommer.Den overgir seg totalt til sin eier.Den gir en følse av sammhørighet og kjærlighet,fred ,harmoni og skjønnhet vil oppstå i oss når vi får kontakt med Turkisens energi

Ørkenrose

Ørkenrosen er en sandfarvet sten, der består af sand og gips, den dannes i saltsøer i ørkenområder.
Ørkenrosen hjælper os med at finde ind til livets sande værdi som er kærlighed. Den giver os ønsket om og modet til at starte denne indre søgen.

Det er en sten der især går ind og påvirker hjertecentret og kan hjælpe til med at åbne det, så vi bliver lidt kærligere mennesker.