Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Vil i denne tiden da det er mye fokus på engler og debatter om det alternative skrive noen ord.

Bra at det er blitt satt fokus på det åndelige, men ikke måten dette har blitt på gjennom media.

Virker som det som er ukjent er skremmende og lettere å latterliggjøre enn å samle saklig fakta på. Derfor bør de alternative som har kontakt med media være tilbakeholden på media dekning som tydelig ikke viser et seriøst bilde av det alternative. Ikke la ego interesse  på å komme i media gå foran bildet media gir av det alternative. Også ydmykheten på det vi holder på med bør komme frem i hver enkelt som kommer i slike posisjoner. Mange navlebeskuende personer som kun er i det alternative nå pga dårlig selvsyn og behov for status hos andre eller materielle grunner. Burde vært ganske grunnleggende å være i egen ballanse før man skal hjelpe andre men slik er det dessverre ikke.

Et lite råd jeg vil jeg komme med til de som nylig er våknet opp for sitt åndelige behov og bevissthet eller er terapeuter eller veiledere.

Advarer spesielt angående grupper som og tror de har en spesiell kraft eller stjerne eller mestere de tror kun de kan formidle. Om de sier de skal sette ditt sted på kartet eller prøver å fange deg inn i deres sirkler med tilsynelatende stor kjærlighet så ha dine øyne åpne og se bak deres energier. 

Mye som blir fremmet i kjærlighetens navn innen det alternative som det har vært hos enkelte religiøse avgrener som viser seg kun er for å få andre inn i sin menighet.

(Prøv å si din mening som ikke er lik deres  ... ;-)  )

Skjelneevne hos hver enkelt tror jeg er viktig nå. Mitt råd som jeg synes det er viktig å dele.

Fanatisme og sekter er en dårlig kombinasjon for åndelig søkende å rote seg inn i. Skader mer enn det bygger opp. Samhørighet finner man på sin åndelige veier i mer seriøse settinger enn hos slike..

Vil gjerne si at etter min mening er det viktig å tenke på at vi er født som mennesker her på jorda, selv om vi har åndelig kontakt gjennom vår sjel eller opplever regresjonopplevelser som kan være fine metoder for råd på korsveier i livet. Det er den du er i nuet og i dette livet som bør være i fokus i hver enkelts liv. Ser mange som våkner i sitt åndelige liv som glemmer dette, og går unødvendige omveier i sitt liv og lære. Har man fått en gave innen healing eller åndelig kontakt er det for å være et redskap og for å hjelpe andre medmennesker og de som blir kallet til å være i tjeneste for andre sjeler er som jeg skriver i tjeneste for andre. At du er! og den du er i nuet, og fremover er viktig å holde i fokus. Dette er mitt råd  ;-)

Håper og at mennesker skal kunne se og lære sin egen kraft å kjenne og at det alternative i Norge kan opplyse mer jordnært om det åndelige og kraften vi alle mennesker har i oss.  Uten behov for å heve seg selv som spesiell,  men være til hjelp for andre å finne sine egne egenskaper.

Det alternative bør ta større ansvar for å beholde ydmykheten da vi kun er hjelpere for andre medmennesker og vi  er alle på samme linje men på forskjellig sted med forskjellige lære og oppgaver i våre liv. Om noen garanterer deg helbredelse eller åndelig kontakt med engler eller den åndelige verden er det et godt tegn på å holde seg borte fra slike alternative. De setter seg selv over det åndelige med slike løfter. Man bør ha såpass ydmykhet for det åndelige at slikt bør ikke forekomme innen det alternative etter min mening. Enkelte grupper og sekter er slik at de har en egen sp

Jeg mener og at slike ord som at du kun kan øke dine frekvens gjennom enkelte kurs eller terapeuter, eller at store ting skjer akkurat på deres møter messer, som vil gjøre så mye for deg eller helst hele menneskeheten burde være nok advarsel for folk flest. Merk deg at spesielt ved messer og slikt kommer slik tull markedsføringer. Vær kritisk og tenk selv og kjenn i ditt eget hjerte hva som er sannhet for deg. Ikke ta alt andre sier som sannhet. Blitt for mye butikk hos mange innen det alternative. (Mine råd og meninger)

Oppfordrer alle som har en gave eller spirituell kontakt til å jobbe for å forklare seriøst hva dette er, og få ut jordnær kunnskap  om emnet. Bør heller bli mer naturlig og jordnært Ikke mer svevende og mystisk da det er det som har skapt blokkeringer hos mange mennesker for å åpne for sin egen kontakt med sin sjel og åndelighet. Finnes veldig mange medmennesker med store gaver uten å vite det, og mange får bare ikke anledning til å få brukt det for sine medmennesker. Vi står alle på et trappetrinn i sjela der  nøkkelen for å komme seg videre opp til neste trinn er å hjelpe de som står trinn under.( Ikke i den betydning at noen er kommet høyere opp enn andre men at vi utveksler lære og har forskjellige oppgaver og lære.)  Er i felles vekst vi vokser.

Alle store mestere opp gjennom historien i forskjellige religioner har vist denne ydmykheten for sine medmennesker.

Åndelige tønner og tanker fra Walter André

 

Tanker som jeg føler for å dele.

Vært i det alternative miljøet i flere år både i her hjemme og andre steder og sett mye som tyder på at mange som våkner opp i sitt åndelige liv og sine kanaler går i mye samme spor og det har fått meg til å fundere litt…

Så her kommer litt av mine tanker og understreker at det er mine personlige meninger og oppfattninger bare ;-)

 Mange av de som har blitt lysarbeidere og alternative terapeuter også har hatt en stor opplevelse under sin oppvåkning og gjennom en tid med å være hjelp for andre sin vei og. Sterke ting som skjer og store opphevelser gjennom alt som skjer.

Men så kommer en tid da ting skal ( bør) integreres i oss. Store forandringer kanskje gjennom et og to år eller lenger skal festes fast i oss der vi er en tid Her kommer en tid man kan gå i en felle etter min mening.

Så tilbake til

det jeg mener er en tid i stillstand som sterke lysarbeidere og terapeuter lett trår feil og forblir i den sirkelen de trår inn i. (Atter min oppfatning) ;-) )

 

 På grunn av den stillstanden de føler da blir behovet for å lære mer, få mer åndelig næring, mer kunnskap så stort at jeg er fristet til å sammenligne med bibelhistoriens eple fra kunnskapens tre... (Atter min mening bare)

 Denne sulten starter en søken blant andre alternative for å vite mer og bli mer åndelig. Her kommer en egen næringsvirksomhet til. Nye kurs, nye kanaler å be til. Nye grupper og nye navn på deler av healing eller nye store energier skaper tilsynelatende noe nytt .....Ofte er det en eller to personer og en liten sirkel som har behov for å bli sett på som mer spesiell. Hva forteller dette oss ? (Lar det være opp til hver enkelt person sjel å tenke og føle litt rundt dette fra og i sin sjel og sitt hjerte ;-)  )

Siste jeg så fra programmet til alternativmessen her i Trondheim var at det er kommet en ny energi og nye kanaler som skal sette Trondheim på det åndelige kartet. Var nytt for meg at vi ikke er der fra før av da men ..... ;-)  Slikt jeg mener vi ikke skal skape mer som mennesker. og spesielt om vi har tatt på oss oppgaven å hjelpe andre frem åndelig.  Ingen er mer spesiell enn andre og vi alle har mulighet for samme kilder. Ikke noen nye kilder/ krefter eller energier som ikke alltid har vært der for oss alle. Man prøver å skape en annen bekledning på energier ved å gi det nytt navn og si at dette er nytt

Leste i dag en klok påminnelse om skildringen om keiserens nye klær. Blir litt det samme som i den historien dette jeg skriver om her og.

 Noen såkalte guruer innen alternativt miljø både her i Norge og i andre land har jeg sett falle tungt innen slike sirkler.

En som jeg vet var en ren Guru for mange her i Norden så dette før han falt og så også fellen han ble løftet opp mot før han kom så lang og gikk tilbake. Han er den eneste jeg kjenner som så dette fra det stedet han var løftet og jeg respekterer denne personen høyt for hans mot og styrke til å se dette og stoppe det..

 Har et symbolsk bilde jeg har fortalt til kunder eller kursdeltakere hos meg ofte og avslutter litt med dette. Man våkner opp og føler seg nydukket og ren og rundt seg ser man masse

tønner med alt hva man ønsker Det kan være en tønne med en slags religion en annen med annen åndelighet og så en med en veldig kjærlig lys gruppe. Man stuper forventingsfullt med hodet ned i den ene tønnen etter den andre men fremdeles er sulten etter mer der

 

Plutselig kan man være så heldig å se ned på seg selv.... Da kan man oppdage man står med bena oppe i en tønne selv

I SIN EGEN ÅNDELIGE TØNNE ;-) .......

Kanskje ikke det var behov for alle de dykkene i sin søken og sult etter å finne sitt hele jeg og sin åndelighet....

 

Noen  som våkner i sitt åndelige og har gamle sår og opplevelser som de så bearbeider  gjennom å skulle hjelpe andre som healere eller innen andre terapiformer

.(Vi ser lignende i andre yrker og) Disse legger og fokuset ut mot andre for tidlig ofte uten å se dette selv.desverre så det er ikke enkelt for de som søker hjelp å vite hva man går til innen det alternative for hjelp. Mitt råd er å være litt skeptisk men åpen og sjeldne det som blir sagt  i ditt hjerte.

 En seriøs terapeut er ydmyk ( og vet ikke best ) men respekterer klientene i de forskjellige ståsteder.

 Derfor når man føler man står stille ... Se etter i deg selv før du søker hos andre alternative og vit at om det er noe åndelig du trenger å få opplysning om bruker universet alt som er tilgjengelig for å gi deg det. Trenger ikke å lete i en gruppe eller gjennom et kurs eller litt kultaktige grupperinger. Du får det i et blad, gjennom ei avis eller et tv program eller gjennom et "tilfeldig medmenneske på din vei som blir brukt som kanal. Har opplevd at en gateselger som ikke i det hele tatt var opptatt av åndelige ting kanaliserte til meg på åpen gate her i Trondheim. Fikk informasjon som var i lys og viktig å få der og da...

Man kan være et lys og lysarbeider for alt og alle med kun å være medmenneske, gi et smil og oppmuntrende ord rundt seg i hverdagen

Slike handlinger i kjærlighet til og fra mennesker er den største healingkraft vi har til hverandre og til alt som er.

Viktigste gjerning alle kan gjøre mot andre det.

 De som igjen ser næring i å starte grupperinger Enten gjennom materielle fordeler eller for å styrke selvbildet og andre slike grunner bruker ofte nye navn på terapiformer eller nye kanaler å be gjennom og ofte store ord om ting som skjer nå for tiden. Ser det har skjedd store nye ting lenge i historien jeg og det gjør det nå og men tror alt er i en samlet mening og mye vil skje fremover akkurat som det har gjort det tilbake i tid (tid er veldig jordisk begrep ;-)  ) Ikke la deg friste til å bli ledet ned i andres tønner før du har sett om du står i en selv og om vanskelig for å se din tønne som jeg her velger å kalle det Spør et medmenneske som blir ført på din vei til å hjelpe deg å se... ;-) Og tålmodighet er en fin egenskap å ha med seg innen sin åndelige søken Alt kommer slik det skal og når det skal når vi rolig går på veien våe eller dukker ned i tønna vår og ved veiskiller i livet er det bare å stole på sin rene intuisjon og ta et valg på veien videre Ikke bli stående for lenge i veikrysset Stol på at om du valgte feil og ser det vil du komme til et nytt kryss der du har større sjanse for rett valg Kanskje du trengte denne omveien da for å styrkes og å lære. Vi blir alle tatt vare på men må og ta egne valg for å modnes.

 Ser mennesker jeg kjenner fra før av som har havnet på sultveien som tidligere nevnt men ser også enkeltpersoner som står sterkt i seg selv og som vet de får alt de trenger gjennom kunder medmennesker og andre sterke personer som står i sine egne tønner.

Håper dette er til nytte for noen  Ber den som lar seg provosere tenke litt gjennom om det er fordi det treffer litt sårt på akkurat deg. I tilfelle kan dette være for å hjelpe deg å korrigere din kurs  Og om dette ikke stemmer i ditt hjerte så er det bare å kaste fra seg i minnet ditt ;-) Alle har sin sannhet fra sitt ståsted.

Ingen debatt her dette, men kun mine tanker og meninger og opp til hver enkelt sjel å gjøre seg sine tanker eller egne erfaringer om dette.

 Walter André


   
--------------------------------------------------- 
  Denne siden er laget av Walter André Råen