Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

Det er flere teorier om Aura farver, og denne siden kan komme til å inneholde mer om dette etter hvert. Walter.A.Raaen.
 

 
 

 

 
Aura

 

Hva er Aura? Alle mennesker har en aura. Auraen er din personlige utstråling og energi. Auraene ligger i forskjellige lag rundt kroppen din. Aurabilder viser dine energier alt etter hvordan din fysiske og psykiske tilstand er i, d.v.s. at alle dine tanker på det bevisste eller ubevisste plan viser seg som farger i et aurabilde. Den positive eller negative holdning du har til livet eller deg selv vises gjennom den energien du gir fra deg. (Dette kan skifte fra minutt til minutt etter der du er i ditt øyeblikk.)
 Hvordan disse fargene er plassert og hvilke farger du har forteller hvilke energier du bruker. Mennesket kan hente energi fra syv forskjellige vibrasjoner og farger, derfor kaller vi de fargeenergier. 
Fargenes generelle betydning. 
Alle farger i fargespekteret tyder på forskjellige egenskaper og kvaliteter.
 
Rødt. Er fargen på vitalitet og fysisk helse. Det er aktivt og dynamisk energi som skaper utfordringer. RØDE mennesker viser følelser, kraft og vilje, men også sinne og aggresjoner. Lidenskap og drifter er viktige og sterke RØDE energier. 
 
Oransje. Er en farge energi som kombinerer tanke og aktiv kreativitet. Det er en kunstnerisk energi og den beste behandler energi, men den viser også en manglende evne til å ta ansvar for sitt eget liv. Den viser upålitelighet, sjalusi og misunnelse.
Gul. Forteller om intelligens og mental styrke. Med lys lett GUL farge forteller den om livsglede og solskinnshumør. Med for sterk GUL - BRUN farge forteller den om viljekontroll og egoisme.
Grønn. Er harmoni, balanse og sentrering. Den forteller om naturglede, vennskapsfølelse, sympati og kjærlighet. Mørk GRØNN forteller om manglende evne til å forandre seg og materialistisk avhengighet.
Blå. Forteller om indre ro, tillit, ansvarsfølelse og evner. I de fleste tilfeller forteller BLÅTT på den maskuline side at individets kreative kanal er åpen. Lys BLÅ farge forteller om religiøsitet, ydmykhet og fromhet.
Indigo. Forteller om en stor indre tro på høyeste åndelig plan. INDIGO viser også evnen til å overføre viten fra det ubevisste. Dette er mennesker som vet hva clairvoyance og intuisjon er, men den viser også mennesker som søker ensomhet for å finne sin egen balanse fordi de er usikre og engstelige sammen med andre mennesker.
Fiolett. Viser evnen til å åpne seg spirituell informasjon. FIOLETT er fargen for åndelig kreativitet og kunstneriske evner. Med sterk FIOLETT bruker mennesker sin energi til følelser for seg selv isteden for en uegennyttig sak. FIOLETT farge kan også bety at man unngår konfrontasjoner og søker magiske, mystiske løsninger i stedet.
Hvitt. Betyr kontakt med en høyere bevissthet. Den viser at mennesket har en evne til å fokusere eller konsentrere sin energi rundt kroppen. HVITT kan også vise stress, spenninger og flukt fra seg selv og livet.
Rosa. Viser universell kjærlighet og uselvisk tankegang.
Turkis. Forener den BLÅ og GRØNNE farge og viser på den maskuline side at menneske som uttrykker seg og ønsker å kommunisere hjerte til hjerte. På den feminine side betyr det et menneske som ønsker å uttrykke seg og fortelle om hva det har på hjertet.
 
 
 
  
Velkommen til Walter Andrè Råen. Livsveileder/Spirituell åndelig veileder /Reiki Master/ Energiterapeut Videreutdannet i spirituell healing gjennom: Indian Institute of Alternative Medicines.(Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines)
 

  Denne siden er laget av Walter André Råen

 

Copyright!